Калантаївське городище — Енциклопедія Сучасної України

Калантаївське городище

КАЛАНТА́ЇВСЬКЕ ГОРОДИ́ЩЕ – археологічна пам'ятка кінця бронзового віку – початку раннього залізного віку. Датоване 10–8 ст. до н. е. Досліджене 1956–57 побл. с. Калантаїв Кремгесів. р-ну Кіровогр. обл. (нині ця тер. затоплена Кременчуц. водосховищем). Входило до Тясмин. оборон. лінії городищ чорноліської культури. Виявлено рештки дерев'яного укріплення в товщі валу, два рови, наземні житла, госп. ями, кераміку та ін. артефакти. За межами валу знаходилося синхронне поселення. Розкопано також 42 сармат. поховання на цвинтарі 1 ст. н. е.

Літ.: Покровская Е. Ф., Ковпаненко Г. Т. Раскопки около сел Калантаева и Стецовки на Тясьмине в 1956 году // Краткие сообщения Ин-та археологии АН УССР. К., 1959. Вып. 8; Тереножкин А. И. Предскифский период на днепровском Правобережье. К., 1961.

В. В. Отрощенко


Покликання на статтю