Київ — Енциклопедія Сучасної України

Київ

«КИ́ЇВ» – журнал. Засн. 1983 у Києві міськрадою, НСПУ, ТОВ «Журнал “Київ”». Виходить укр. мовою 6 разів на рік; наклад 1500 прим. Розповсюджується в Україні та країнах розселення укр. діаспори. Висвітлює сучас. літ. процес в Україні, друкує нові проз., поет., публіцист., худож.-докум., гуморист. твори, літ.-крит. статті й огляди, матеріали з історії Києва, проблем укр. державотворення, мови, нац. відродження, культури, народознавства, мист-ва, права, моралі тощо. У «К.» 1987–97 уперше опубл. «Записки на схилі віку» Ю. Смолича, «Далекі вогнища» та щоденник. записи О. Гончара, «Тисячолітній Миколай» П. Загребельного, «На брата брат» Ю. Мушкетика, «Міські історії» А. Дімарова, «На шляхах і роздоріжжях» Б. Антоненка-Давидовича, «Кінь на вечірній зорі» М. Вінграновського, «Скрип колиски» І. Чендея, «Червона плащаниця» М. Сарми-Соколовського, «Рев оленів нарозвидні» Р. Іваничука, «Гріх без прощення» Ф. Рогового, «Білі палаци хмар» В. Шевчука, «Вишневі ночі» Б. Харчука, «У череві дракона» М. Руденка та ін. Серед авторів – В. Боровий, М. Брайчевський, Л. Вишеславський, В. Герасим'юк, І. Дзюба, В. Дончик, І. Драч, І. Жиленко, М. Жулинський, В. Забаштанський, В. Захарченко, Ю. Збанацький, С. Кальченко, Д. Кремінь, П. Мовчан, Д. Нитченко, Д. Павличко, С. Параджанов, А. Погрібний, С. Пушик, І. Римарук, Г. Снєгірьов, Л. Череватенко, В. Чорновіл, В. Яворівський. Журнал надрукував «Київський літопис», літописи Аскольда, Самійла Величка, «Слово о законѣ і благодаті» Іларіона, «Спомини» та «Історію України-Руси» М. Грушевського, «Українські приказки...» М. Номиса, невідомі архівні матеріали з твор. спадщини П. Тичини, М. Зерова, Г. Епіка, А. Казки, В. Поліщука, І. Сенченка, Л. Первомайського, В. Швеця. «К.» повернув у літ. обіг істор. романи «Молодість Мазепи» та «Руїна» М. Старицького, автобіогр. роман «Третя Рота» і поеми «Мазепа», «Каїн», «Ісус», «Ваал», «Марія» В. Сосюри, п'єсу «Зона» М. Куліша, театр. композицію «Жовтневий огляд» Леся Курбаса, «Щоденник», ранні оповідання та роман «Сонячна машина» В. Винниченка, повість «Огненне коло» І. Багряного, маловідомі проз. твори А. Головка, А. Заливчого, М. Івченка, Г. Косинки, Г. Михайличенка, М. Могилянського, В. Підмогильного та ін. Уперше укр. мовою опубл. роман-есе «Українські ночі, або Родовід генія» польс. письменника Є. Єнджеєвича у перекладі В. Іванисенка (1988, № 10–11; 1989, № 1–5), уривки з твору про голодомор в Україні 1932–33 «Жнива скорботи. Радянська колективізація і терор голодом» англ. історика Р. Конквеста. Редакція із Лігою укр. меценатів та НСПУ від 2000 присуджує премії ім. В. Свідзинського та ім. Б. Нечерди. Осн. рубрики – «Народознавство», «Поезія», «Проза», «Суспільствознавство», «Критика», «Мистецтво». Гол. ред.: В. Дрозд (1983–85), П. Перебийніс (1986–2000), О. Васильківський (2000–04), В. Баранов (від 2004).

П. М. Перебийніс


Покликання на статтю