Київське літературно-артистичне товариство — Енциклопедія Сучасної України

Київське літературно-артистичне товариство

КИ́ЇВСЬКЕ ЛІТЕРАТУ́РНО-АРТИСТИ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО – об'єднання літераторів і митців. Діяло 1895–1905. У його межах створ. 4 комісії – літ., театр., муз. та художня (образотворча). Спочатку у складі Т-ва було 37 осіб на чолі з видавцем г. «Жизнь искусства» М. Країнським. У правлінні у різні роки перебували: М. Лисенко, В. Науменко, В. Ніколаєв (голова), Олена Пчілка, В. Пухальський, Т. Рильський, І. Селезньов, М. Соловцов, М. Старицький, І. Стешенко, М. Тутковський. Постійні чл. Т-ва: Б. Грінченко, М. Заньковецька, О. Левицький, Леся Українка, М. Садовський, П. Саксаганський, М. Пимоненко; у його роботі також брали участь: О. Купрін, Є. Нєдєлін, М. Рощин-Інсаров. Чл. Т-ва влаштовували літ.-муз. та літ.-мист. вечори, присвяч. О. Пушкіну, В. Бєлінському, М. Некрасову, М. Пирогову, Г. Гайне, А. Міцкевичу, С. Надсону, М. Глінці, М. Рубінштейну, Ф. Шуберту, Й. Брамсу. Було встановлено календар ювіл. святкувань, відзначення Шевченків. роковин, щосуботи організовували концерти. Серед найважливіших подій у діяльності Т-ва – відзначення 100-річ. ювілею виходу поеми «Енеїда» І. Котляревського, 25-річчя літ. праці Олени Пчілки, 35-річчя літ. діяльності І. Нечуя-Левицького. Натхненником, організатором та виконавцем багатьох муз.-артист. заходів був М. Лисенко. 1903 відзначено 35-річ. ювілей його твор. діяльності за участі чл. Т-ва й укр. мист. сил. З цієї нагоди було влаштовано вечір у залі Купец. зібрання, великий концерт у залі Київ. опер. театру, поставлено оперу «Різдвяна ніч», здійснено серію концертів у Лук'янів. та Галиц. нар. будинках. У муз. вечорах Т-ва брали участь М. Черняхівський, Ф. і С. Блюменфельди, М. Тутковський, скрипалі – М. Сікард, К. П'ятигорович, К. Шадек, Я. Шебелик, піаністи Г. Бобінський і О. Штос-Петрова, письменники Леся Українка, М. Старицький. 1898 під кер-вом М. Лисенка, М. Тутковського та М. Черняхівського відбувся 1-й симф. концерт у театрі Соловцова. Виконували твори П. Чайковського, М. Мусоргського, В.-А. Моцарта, Ф. Ліста, К. Сен-Санса, А. Дворжака. Для підтримки Т-ва у Києві влаштовували благодійні заходи, напр., у концерті В. Пухальського (1897) виконували окремі фрагменти його опери «Валерія», твори чес. автора К. Навратіла, а також Р. Шумана, Ф. Ліста, Ф. Мендельсона, В. Чечотта та ін. за участі співаків – Н. Демидової, В. Лоського, піаністки О. Штос-Петрової. Того ж року Т-во встановило спец. премію – Золотий жетон (виготовлений за малюнком арх. В. Ніколаєва й художника І. Селезньова) – за найкращі твори в галузях літ-ри, музики, живопису. 1-і нагороди одержали: М. Лисенко за фортепіан. твір «Пісня без слів», М. Тутковський за «Молитву» для хору на вірш М. Лермонтова «В минуту жизни трудную», А. Бернар за поему «Люсі». Переможницею 1-го літ. конкурсу стала Леся Українка за оповідання «Голосні струни», остання лауреатка – Олена Пчілка. При Т-ві існували б-ка й картинна галерея, куди надсилали свої твори П. Житецький, Л. Толстой, М. Михайловський, І. Рєпін, І. Селезньов та ін. 1900 Т-во опублікувало «Иллюстрированный сборник» (увійшли найкращі доповіді, прочитані на зібраннях Т-ва, і твори, відзначені Золотим жетоном). Під час реакції, що наступила після рев. подій 1905, діяльність Т-ва було заборонено.

Літ.: Устав Киевского литературно-артистического общества. К., 1895; Записка о деятельности Киевского Литературно-артистического общества за 1898 год. К., 1899; Отчет Киевского Литературно-Артистического общества за 1902 год. К., 1902; Отчет Киевского Литературно-Артистического общества за 1903 год. К., 1903; Пчілка Олена. Микола Лисенко (Спогади й думки) // М. В. Лисенко у спогадах сучасників. К., 1968; Булат Т. Київське літературно-артистичне товариство // Музика. 1971. № 3; Кузьмін М. Забуті сторінки музичного життя Києва. К., 1972; Рибаков М. Академія доброго смаку: Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва. К., 1997.

О. В. Шевчук


Покликання на статтю