Інтер... — Енциклопедія Сучасної України

Інтер...

І́НТЕР... (лат. inter…) – 1) префікс, що означає перебування між чим-небудь у просторі, проникнення у щось, періодичність дії, скасування, знищення, напр.: інтерференція; 2) частина складних слів, що означає «міжнародний», напр.: інтерлінгвістика, інтернаціоналізм.

2011

Покликання на статтю