Інформатизація — Енциклопедія Сучасної України

Інформатизація

ІНФОРМАТИЗА́ЦІЯ – процес створення високоорганізованого інформаційного суспільства в інформаційну епоху з подальшим його переходом у знання суспільство. І. охоплює усі сфери життєдіяльності людини: наук.-тех., екон., політ., культурну та сусп., – тобто створює єдиний інформ. простір. І. створює умови, які задовольняють потреби в необхідній інформації, її осн. ідея спрямов. на проникнення знань у життєдіяльність кожної людини. Пріоритет. напрямом І. є створення єдиних проблемно орієнтов. інформ. просторів як високоорганізов. інформ. структур, що забезпечують якісно нові технології функціонування суб'єктів і високий рівень їх інформ. обслуговування. Саме проблемно орієнтов. інформ. простори є необхід. умовою дотримання принципу єдності та цілісності інформ. середовища. Створення єдиного інформ. простору та інтеграція інформ. ресурсу є актуал. завданням І. і побудови інформ. сусп-ва в Україні. Завдяки І. досягають збалансованості й високодинаміч. темпів розвитку НТП, соц.-екон. відносин, твор. діяльності. Україна – одна із країн-засн. ідеї інформ. сусп-ва, а також один із лідерів Сх. Європи та країн СНД у постановці й формуванні оригін. стратегій вирішення важл. проблем І. сусп-ва. Перші роботи у цій галузі виконав В. Глушков 1963–65, виклавши концепцію вдосконалення упр. нар. госп-вом на базі комп'ютер. мереж та обчислюв. центрів колектив. користування. Практ. реалізація таких підходів на прикладі маш.-буд. галузі пром-сті підтвердила їхню ефективність і перевагу у виконанні масштаб. вироб.-технол. програм. У перші 10-ліття незалежності України розроблено концепт. основи створення інформ. сусп-ва: 1993 прийнято Указ Президента України «Про державну політику І. України», розроблено Концепцію політики І. й осн. напрями Нац. програми І. України; 1994 КМ України затв. Концепцію та осн. напрями І.; 1995 розроблено й представлено у директивні органи проект Нац. програми І. України; 1998 ВР України прийняла Закон України «Про Концепцію і Нац. програму І.». Прогресивність укр. концепції і стратегії розвитку інформ. сусп-ва полягала в тому, що вона визначала знання та інформацію осн. ресурсами сусп-ва поряд з традиц. матеріал. ресурсами. Рушійною силою створення інформ. сусп-ва є основи Держ. регулювання процесами І. Побудова сучас. інформ. сусп-ва вимагає використання високих наукоємних інформ. технологій, якими є інтелект. інформ. технології, що базуються на застосуванні властивостей інтелекту людини і надають інформацію мовою та в образах, зручних для сприйняття. Інтелект. інформ. технології слід розглядати не лише як інструмент І. країни, а й прямий шлях до побудови інформ. сусп-ва знань, що стає середовищем функціонування та твор. розвитку інтелекту людини. Процеси І. відбуваються не ізольовано, не обмежуються нац. кордонами, для цього, як правило, широко використовують Інтернет, супутник. технології зв'язку, міжнар. стандарти орг-ції та захисту інформації. Нац. комісія зі справ ЮНЕСКО в Україні здійснює взаємодію Нац. програми І. України з Міжуряд. програмою з І. ЮНЕСКО та ін. міжнар. орг-цій, що відкриває нові можливості інтелект. співроб-ва з питань І., комунікації та освіти. З-поміж заг. програм створення інформ. сусп-ва особливе місце займають фундам. дослідж. та розробки, серед них: високодинаміч. комп'ютер. інформ. простір, розподілені глобал. системи, багатомовність, збереження та захист інформації, інформ.-комп'ютерна грамотність, гуманітарні та етичні проблеми.

Літ.: Глушков В. М. Макроэкономические модели и принципы построения ОГАС. Москва, 1975; Його ж. Основы безбумажной информатики. Москва, 1982; Гриценко В. І., Вовк М. І., Котова А. Б. Проблемно-орієнтовані інформаційні простори в глобальній моделі інформатизації // Наук.-тех. інформація. 2001. № 1–2; Вони ж. Введение в архитектонику информационного пространства. К., 2003; Сергієнко І. В. Інформатика та комп'ютерні технології. К., 2004; Гриценко В. И. Общество знаний: проблемы становления и развития // УСМ. 2004. № 4.

В. І. Гриценко, А. Б. Котова, М. І. Вовк


Покликання на статтю