Іпотечний кредит — Енциклопедія Сучасної України

Іпотечний кредит

ІПОТЕ́ЧНИЙ КРЕДИ́Т – довгострокові позики під заставу нерухомого майна (переважно землі та будівель виробничого й житлового призначення), яке є власністю позичальника. Найпростіші форми іпотеки та І. к. існували ще у Стародав. Греції (8–7 ст. до н. е.), як особлива форма кредитування вони набули знач. поширення зі становленням капіталіст. ринк. відносин у 18–19 ст., зокрема у Рос. імперії, де на іпотеч. кредитуванні спеціалізувалися земельні банки, міські кредитні т-ва (ліквід. 1917). У СРСР та ін. країнах із командно-адм. економікою І. к. не існувало, оскільки земля та ін. нерухоме майно не могли бути об'єктом застави й купівлі-продажу. У країнах з розвиненою ринк. економікою І. к. є одним із домінуючих видів кредитування. Він сприяє пожвавленню інвестиц. діяльності суб'єктів підприємництва та насел. в умовах дефіциту довгострок. кредит. ресурсів й інфляції. На наданні І. к. спеціалізуються іпотечні банки. І. к. – сфера вкладання капіталу для ощад. банків, страхових компаній, позичково-ощад. асоц. (США), буд. і страхових т-в (Велика Британія) тощо. Система іпотеч. кредитування має два напрями: надання банками І. к. безпосередньо позичальникові; продаж іпотеч. зобов'язань фінанс. посередникам (фінанс. компаніям, інвестиц. фондам і компаніям), які скуповують забезпечені заставою нерухомого майна активи банків, а потім від свого імені на їхній основі випускають цінні папери (облігації) в обіг на вторин. ринку цінних паперів (сприяє залученню додатк. ресурсів кредитування). Ці облігації досить ліквідні й протягом тривалого часу приносять стабіл. дохід їхнім власникам. Функціонування вторин. ринку І. к., який надають на житл., дачне чи гаражне буд-во, придбання житла, його реконструкцію або ремонт, забезпечує ліквідність банків. капіталу, зв'язує грош. масу в обігу, сприяє перерозподілу капіталу між регіонами країни, стабілізує вартість кредиту. Надання І. к. суб'єктам підприємн. діяльності сприяє виходу країни з екон. кризи. В Україні І. к. надають комерц. банки універс. типу. До певної міри спеціалізованих у цій галузі належить акц. банк «Аркада» (Київ), який запровадив оригін. програму кредитування під заставу споруджуваного житла. Розвиток І. к. в Україні стримує правова неврегульованість низки принцип. питань, що стосуються запровадження у товар. обіг землі, застави житла, захисту прав кредитора.

В. І. Лазепка


Покликання на статтю