Іллінська Варвара Андріївна — Енциклопедія Сучасної України

Іллінська Варвара Андріївна

ІЛЛІ́НСЬКА Варвара Андріївна (19. 09. 1920, м. Іжевськ, нині Удмуртія, РФ – 11. 12. 1979, Київ) – археолог. Дружина О. Тереножкіна, мати А. Іллінського. Д-р істор. н. (1972). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1977). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Петербург, 1941). Від 1945 працювала в Ін-ті археології АН УРСР (Київ): 1960–79 – ст. н. с. Досліджувала історію племен степ. і лісостеп. Скіфії раннього заліз. віку. Брала участь у Нікопол. експедиції , вивчала пам'ятки раннього заліз. віку на тер. Сум. обл., зокрема скіф. городище побл. с. Басівка (Ромен. р-ну), поселення побл. с. Малі Будки (Недригайлів. р-ну), кургани Посулля, а також бас. р. Тясмин на Черкащині. Співзасн. київ. школи скіфознавців.

Пр.: Скіфська ваза VІ ст. до н. е. // Археологія. 1961. Т. 13; Басівське городище // Там само. 1965. Т. 18; Нариси стародавньої історії УРСР. К., 1967 (співавт.); Скифы Днепровского лесостепного Левобережья. К., 1968; Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин. К., 1975; Скифия VII–IV вв. до н. э. К., 1983 (співавт.); Памятники Лесостепи // Археология Укр. ССР. К., 1986. Т. 2 (співавт.). Літ.: Памяти Варвары Андреевны Ильинской // СА. 1981. № 2; Скорий С. А. «Гаряче бажаю продовжити навчання…, спеціалізуючись у скіфо-сарматському періоді» (до 90-річчя від дня народження В. А. Іллінської) // Археологія. 2010. № 3.

С. С. Безсонова


Покликання на статтю