Извѣстія Кіевскаго политехническаго института Императора Александра ІІ — Енциклопедія Сучасної України

Извѣстія Кіевскаго политехническаго института Императора Александра ІІ

«ИЗВѣ́СТІЯ КІ́ЕВСКАГО ПОЛИТЕХНИ́ЧЕСКАГО ИНСТИТУ́ТА ИМПЕРА́ТОРА АЛЕКСА́НДРА ІІ» Виходили 1901–17 рос. мовою не менше 3-х разів на рік; наклад 400 прим. Друкували розпорядження уряду й постанови правлінь, що стосувалися Ін-ту; журнали засідань Ради та витяги з журналів зборів відділень Ін-ту; звіти осіб, відряджених в ін. орг-ції (зокрема за кордон), стипендіатів, залишених в Ін-ті для підготовки до професор. звання, щорічні звіти Ін-ту; програми та навч. плани; бібліотечні каталоги й описи. Розповсюджували у навч. закладах Рос. імперії. Гол. ред. – В. Кирпичов, ред. розділу історії природознавства та агрономії – Н. Чирвінський, ред. фіз.-хім. розділу – М. Коновалов.

М. М. Бесхмельніцина

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
М. М. Бесхмельніцина . Извѣстія Кіевскаго политехническаго института Императора Александра ІІ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=13801 (дата звернення: 22.10.2021)