Записки Императорскаго Новороссійскаго университета — Енциклопедія Сучасної України

Записки Императорскаго Новороссійскаго университета

«ЗАПИСКИ́ ИМПЕРА́ТОРСКАГО НОВОРОССІ́ЙСКАГО УНИВЕРСИТЕ́ТА» Виходили 1867–1919 в Одесі, щороку по кілька томів (усього 113). Друкували результати дослідж. з математики, фізики, хімії, геології, географії, біології, медицини, археології, історії, економіки, статистики, правознавства, філософії, психології, філології, мистецтвознавства. У т. 1–5 – наук. праці, окремі дослідж., переклади; від 6-го т. вміщували протоколи засідань ученої ради Ун-ту. Від 1909 публікували праці окремих ф-тів: істор.-філол. (14 вип.), фіз.-мат. (12 вип.), мед. (9 вип.), юрид. (15 вип.), а також 9 вип. офіц. відділу. Надрукували свої праці фізики М. Умов, Ф. Шведов, хіміки М. Зелінський, М. Соколов, біолог І. Мечников, фізіологи О. Богомолець, Б. Веріго, І. Сеченов, психолог М. Ланге, слов'янознавець В. Григорович, історики П. Біціллі, П. Брун, Р. Віппер, І. Линниченко, О. Маркевич, Ф. Режабек, Ф. Успенський, А. Флоровський, Е. Штерн. Ред. – О. Павлов, С. Ярошенко, О. Кочубинський, О. Доброклонський.

Літ.: Борісова О. Ф., Бушева М. М., Рапопорт Р. М. Систематичний покажчик до «Записок Новоросійського університету за 1867–1919 рр.» // Пр. Одес. ун-ту. 1957. Т. 147. Бібліогр. сер. Вип. 1.

В. М. Хмарський


Покликання на статтю