Записки Императорскаго Новороссійскаго университета — Енциклопедія Сучасної України

Записки Императорскаго Новороссійскаго университета

«ЗАПИСКИ́ ИМПЕРА́ТОРСКАГО НОВОРОССІ́ЙСКАГО УНИВЕРСИТЕ́ТА» Виходили 1867–1919 в Одесі, щороку по кілька томів (усього 113). Друкували результати дослідж. з математики, фізики, хімії, геології, географії, біології, медицини, археології, історії, економіки, статистики, правознавства, філософії, психології, філології, мистецтвознавства. У т. 1–5 – наук. праці, окремі дослідж., переклади; від 6-го т. вміщували протоколи засідань ученої ради Ун-ту. Від 1909 публікували праці окремих ф-тів: істор.-філол. (14 вип.), фіз.-мат. (12 вип.), мед. (9 вип.), юрид. (15 вип.), а також 9 вип. офіц. відділу. Надрукували свої праці фізики М. Умов, Ф. Шведов, хіміки М. Зелінський, М. Соколов, біолог І. Мечников, фізіологи О. Богомолець, Б. Веріго, І. Сеченов, психолог М. Ланге, слов’янознавець В. Григорович, історики П. Біціллі, П. Брун, Р. Віппер, І. Линниченко, О. Маркевич, Ф. Режабек, Ф. Успенський, А. Флоровський, Е. Штерн. Ред. – О. Павлов, С. Ярошенко, О. Кочубинський, О. Доброклонський.

Літ.: Борісова О. Ф., Бушева М. М., Рапопорт Р. М. Систематичний покажчик до «Записок Новоросійського університету за 1867–1919 рр.» // Пр. Одес. ун-ту. 1957. Т. 147. Бібліогр. сер. Вип. 1.

В. М. Хмарський

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. М. Хмарський . Записки Императорскаго Новороссійскаго университета // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14940 (дата звернення: 17.05.2021)