Загальної енергетики інститут НАНУ — Енциклопедія Сучасної України

Загальної енергетики інститут НАНУ

ЗАГА́ЛЬНОЇ ЕНЕРГЕ́ТИКИ Інститут НАНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми функціонування та розвитку енергетики. Засн. 1988 у Києві як Ін-т проблем енергозбереження АН УРСР. Від 1997 – сучасна назва. Нині у його структурі діють відділи: оптимізації структури паливно-енергет. комплексу; ефективності енерговикористання та оптимізації енергоспоживання; оптимізації розвитку палив. баз; прогнозування розвитку та кер-ва функціонуванням електроенергетики; екон. та нормативно-правового регулювання в енергетиці; прогнозування НТП в енергетиці та ефективності енерготехнологій. В Ін-ті працюють 82 н. с., зокрема 1 акад. і 1 чл.-кор. НАНУ, 9 д-рів та 27 канд. н. Серед відомих науковців – М. Кулик, О. Новосельцев, С. Дубовський, О. Шрайбер. Наук. дослідження: прогнозування розвитку енергетики та енергоспоживання, систем. аналіз й оптимізація структури енергокомплексу, галуз. і регіон. систем енергетики, заг. паливно-енергет. балансів, створення інформ. та програм. засобів прогнозування; ключові напрями розвитку паливно-енергет. комплексу України з урахуванням екол. вимог, формування заг. та видових паливно-енергет. балансів, оптимізація обсягів імпорту й експорту паливно-енергет. ресурсів; систем. аналіз та прогнозування НТП в енергетиці, осн. напрями підвищення енергоефективності та енергозбереження, прогнозування і реалізація потенціалу енергозбереження; упр. енергетикою в нових екон. умовах, формування нормативно-правової бази та екон. середовища для її функціонування й розвитку. Від 1999 виходить наук. зб. «Проблеми загальної енергетики». Дир. – М. Кулик (від 1997).

П. П. Кобрин


Покликання на статтю