Еколого-процесуальне право — Енциклопедія Сучасної України

Еколого-процесуальне право

ЕКО́ЛОГО-ПРОЦЕСУА́ЛЬНЕ ПРА́ВО – сукупність правових норм, за допомогою яких реалізують матеріальні норми екологічного права. Норми Е.-п. п. представлено у Законах України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про природно-заповідний фонд України» (1992), «Про охорону атмосферного повітря» (у ред. 2001), «Про тваринний світ» (2001), «Про екологічну експертизу» (1995), Земел. кодексі України (див. Земельні кодекси), Водному кодексі України, Лісовому кодексі України, Кодексі України про надра та ін. Е.-п. п. визначає процесуал. форми діяльності відповід. органів при проведенні обліку природ. ресурсів, плануванні, моніторингу та інформуванні у галузі охорони довкілля, розподілі й перерозподілі природ. ресурсів, екол. контролі та експертизі, розгляді екол. спорів тощо. Осн. функціями Е.-п. п. є визначення і конкретизація матеріал. екол.-правових відносин, а також реалізація цих відносин на основі розв'язання індивід.-конкрет. справ.

А. П. Гетьман


Покликання на статтю