Економічна психологія — Енциклопедія Сучасної України

Економічна психологія

ЕКОНОМІ́ЧНА ПСИХОЛО́ГІЯ – наука, що вивчає психологічні особливості суб'єктів господарювання. Ними можуть бути як окрема особистість, так і сім'я, орг-ція, держава або нація. Об'єкт дослідж. Е. п. визначають на макро-, мезо- та мікрорівні. Предметом є екон. свідомість суб'єктів господарювання, а також їхні екон. поведінка, мислення й самосвідомість. Сформувалася на межі психології та економіки. Її витоки знаходять у законах царя Хаммурапі, які передбачали юрид., екон. і психол. правила й норми рабовласниц. відносин та грош. обігу. Подальший розвиток пов'язаний з діяльністю у 18–19 ст. видат. економістів А. Сміта, А. Маршалла, Дж.-М. Кейнса, у працях яких обґрунтовано теорію рац. екон. людини. Згодом вчені акцентували увагу на значущості психол. чинників у системі господарювання. Як самост. наука виокремилася у 1-й пол. 20 ст. Термін вперше застосував франц. вчений Ґ. Тард у фундам. 2-том. праці «Psychologie économique» («Економічна психологія», Париж, 1902), де проаналізував такі проблеми, як соц. закони та вартість, екон. роль бажання та віри, особливості ритму екон. розвитку і кризи тощо. Основи Е. п. в СРСР заклали у 80-і рр. 20 ст. О. Китов, П. Попов, О. Філіпов та ін.

В Україні осн. дослідж. з Е. п. зосереджено в Ін-ті психології АПНУ (Київ). Започаткував їх у 1990-х рр. С. Максименко публікаціями про зміст і значення науки, а також з проблем психології підприємниц. діяльності. У межах діяльності Ін-ту розвинено кілька напрямів Е. п.: психологія мотивації підприємництва, психол. особливості ставлення до грошей різних соц. груп, психологія менеджерів мережевого маркетингу, екон.-психол. аспекти діяльності орг-цій різних сфер та форм власності (Л. Карамушка, О. Креденцер, О. Паршак, М. Ткалич, О. Філь, Н. Худякова, О. Ходакевич та ін.); психол. аспекти екон. соціалізації різних верств насел., зокрема молоді, в умовах трансформації сусп-ва та чинники, що впливають на цей процес, психологія грошей, підприємливість як важлива риса життєдіяльності особистості в умовах ринк. економіки, особливості ставлення підлітків до ринк. економіки та їхні уявлення про бізнес тощо (В. Москаленко, Т. Говорун, І. Білоконь, Н. Дембицька, І. Зубіашвілі, Ю. Шайгородський та ін.). На базі Ін-ту виходить зб. наук. праць «Організаційна психологія. Економічна психологія». Окремим напрямом діяльності Ін-ту спільно з Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці є сприяння розвитку Е. п. у контексті міжнар. співроб-ва. Налагоджено зв'язки з Міжнар. асоц. наук. дослідж. у сфері Е. п. У межах міжнар. співроб-ва укр. вчені взяли участь у 30-му (Прага, 2005) та 31-му (Париж, 2006) Міжнар. конгресах з Е. п. та екон. поведінки. Заг. проблеми Е. п., етичні основи підприємниц. діяльності, форми підготовки фахівців з цього напряму вивчають співроб. каф. психології та педагогіки Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т» (Г. Ложкін, О. Винославська). У галузі Е. п. працюють також Н. Побірченко, Ю. Швалб, Ю. Пачковський, О. Любчук, Н. Хазратова та ін.

До найактуальніших напрямів сучас. зарубіж. і вітчизн. Е. п. відносять психологію екон. діяльності, підприємництва, споживання, грошей, доходів та заощаджень, податків, маркетингу й реклами, безробіття і зайнятості, страхову психологію.

Літ.: Максименко С. Д. Економічна психологія і практика господарювання // ПЧ. 1992. № 3; Дейнека О. С. Экономическая психология: Учеб. пособ. С.-Петербург, 2000; Максименко С. Д., Карамушка Л. М., Креденцер О. В. Про предмет економічної психології та її місце в системі підготовки фахівців в Україні // Актуал. проблеми психології. К., 2004; Ложкін Г. В., Спасєнніков В. В., Комаровська В. Л. Економічна психологія: Навч. посіб. К., 2004; Економічна соціалізація молоді: соціально-психологічний аспект. К., 2008.

Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер


Покликання на статтю