Єфименко Олександра Яківна — Енциклопедія Сучасної України

Єфименко Олександра Яківна

ЄФИ́МЕНКО Олександра Яківна (псевд. і крипт.: Александра Е., А-а Еф., Є-ва, А; 18(30). 05. 1848, с. Варзуга, за ін. даними – Кузомень Архангел. губ., нині Мурман. обл., РФ – 18. 12. 1918, х. Любочка побл. с. Писарівка, нині Верхня Писарівка Вовчан. р-ну Харків. обл.) – історик, етнограф. Дружина Петра Савича, мати Петра і Тетяни Єфименків. Закін. Маріїн. жін. г-зію в Архангельську (1863). Відтоді вчителювала (водночас збирала фольклор. і етногр. матеріал народів Пн.); від 1877 мешкала у Чернігові, від 1879 – у Харкові. Брала активну участь у роботі Істор.-філол. т-ва при Харків. ун-ті, Харків. т-ва поширення у народі грамотності; виступала за викладання у школах укр. мовою; досліджувала проблеми історії України (вважала себе ученицею В. Антоновича). Від 1907 читала лекції з історії Пд. і Зх. Росії та історії селян. землеволодіння на Бестужев. курсах у С.-Петербурзі. Перша у Рос. імперії жінка, яка отримала ступ. почес. д-ра історії (наданий 1910 Харків. ун-том). Авторка зб. нарисів і оповідань «На Украине» (вып. 1–4, 1901–09; вип. 1 укр. мовою – Катеринослав, 1919), оповідань для дітей «Свят-вечір» (Чк., 1920). У 1917 повернулася на Харківщину, де загинула разом із дочкою під час бандит. нападу.

Пр.: Народные юридические обычаи лопарей, корелов и самоедов Архангельской губернии. С.-Петербург, 1877; Исследования народной жизни. Вып. 1. Москва, 1884; Южная Русь: очерки, исследования и заметки. Т. 1–2. С.-Петербург, 1905; История украинского народа. Вып. 1–2. С.-Петербург, 1906; К., 1990; Початковий підручник українсько-московської історії для шкіл народних. Х., 1919.

Літ.: Луговий Ол. Визначне жіноцтво України: Іcтор. життєписи у 4-х ч. Торонто, 1942; Марков П. Г. А. Я. Ефименко – историк Украины. К., 1966; Скакун О. Ф. Історичні погляди О. Я. Єфименко // УІЖ. 1967. № 1; Її ж. Община в працях О. Я. Єфименко // Пит. історії народів СРСР: Респ. міжвідом. наук. зб. К., 1970. Вип. 9; Булгак О. В. Прогресивний історик: 150 років від дня народження О. Я. Єфименко (1848–1918) // Календар знамен. і пам'ят. дат'98. К., 1998; Коробейник А. В. А. Я. Ефименко – выдающийся историк Поморья и Украины // Вест. Помор. ун-та. Сер. Гуманитар. и соц. наук. 2003. № 1(3).

П. Г. Марков


Покликання на статтю