Делоне Борис Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Делоне Борис Миколайович

ДЕЛОНЕ́ Борис Миколайович (03(15). 03. 1890, С.-Петербург – 17. 07. 1980, Москва) – математик. Син Миколи, брат Лева Делоне. Д-р фіз.-мат. н. (1934), проф. (1926). Чл.-кор. АН СРСР (1929). Міжнар. премія ім. М. Лобачевського (1977). Держ. нагороди СРСР. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1913), учень В. Єрмакова та Д. Ґраве. Працював у г-зії (1913–15); Київ. політех. Ін-ті (1916–22); Ленінгр. ун-ті (нині С.-Петербург, 1922–35): проф., від 1930 – зав. каф. алгебри і теорії чисел; Моск. ун-ті (1935–58): зав. каф. вищої геометрії, від 1943 – проф. Водночас очолював відділи алгебри (1932–60) та геометрії (1969–80) Матем. Ін-ту АН СРСР (Москва). Досліджував питання теорії чисел у невизнач. рівняннях 3-го ступеня. Продовжив дослідж. Г. Вороного з геометрії багатогранників, геометрії чисел, матем. кристалографії. Дав нове тлумачення і систематизував основи геом. кристалографії. Розробляв теорію правильного розбиття простору, зведення квадратич. форм, ґратк. покриттів простору сферами. Великий цикл праць Д. присвяч. геометризації теорії Ґалуа. Співавтор курсу «Аналитическая геометрия» (в 2-х т., Москва; Ленинград, 1948–49). Одним з перших у Рос. імперії будував планери (Київ, 1908–09), займався також аерофотозйомкою. Один із активістів масового альпінізму в СРСР, автор першого путівника для альпіністів «Вершины Западного Кавказа» (1938). Почесне звання «майстра рад. альпінізму» (1934). Пік побл. вершини Білуха (Алтай, 4300 м), на який Д. здійснив сходження 1937, названо на його честь.

Пр.: Математические основы структурного анализа кристаллов. Ленинград; Москва, 1934 (співавт.); Теория иррациональностей третьей степени. Москва; Ленинград, 1940 (співавт.); Петербургская школа теории чисел. Москва; Ленинград, 1947; Краткий курс математических машин: Учеб. пособ. Москва; Ленинград, 1952; Элементарное доказательство непротиворечивости планиметрии Лобачевского. Москва, 1956.

Літ.: К шестидесятилетию Б. Н. Делоне // Изв. АН СССР. Сер. матем. 1950. Т. 14, № 4; Долбилин Н. П. Пик Делоне // Квант. 1986. № 3; Дискретная геометрия и топология: К 100-летию со дня рожд. Б. Н. Делоне. Москва, 1991.

В. О. Добровольський, Г. М. Сита


Покликання на статтю