Гула Надiя Максимівна — Енциклопедія Сучасної України

Гула Надiя Максимівна

ГУ́ЛА Надiя Максимівна (12. 06. 1936, Київ) – бiохiмiк. Дочка М. Гулого та М. Коломійченко, дружина Віталія, мати Максима Стріх. Д-р біол. н. (1977), проф. (2002), чл.-кор. НАНУ (1991), АМНУ (1993). Орден княгині Ольги 3-го ступ. (2001). Закiн. Київ. мед. iн-т (1959), де й працювала 1962–65. У 1965–75 – ст. н. с. Київ. НДІ ендокринологiї та обмiну речовин; від 1975 – в Ін-ті біохімії НАНУ (Київ, від 1992 – зав. відділу біохімії ліпідів). Досліджує біологічно активні сполуки, вітаміни, гормони, біоактивні метаболіти, мембранні ліпіди. Отримала нові дані про механізм дії інсуліну та гідрокортизону на обмін вуглеводів у пентозному шунті в нормі та при патології. Вперше в клітинах нейробластоми відкрила та ідентифікувала N-ацилетаноламіни, вивчила їх роль в модуляції іон-транспортних систем, описала мембранопротекторний ефект цих сполук. З'ясувала залежність фертильної спроможності сперматозоїдів від їх ліпід. складу та роль фосфоліпідів у розвитку деяких видів чол. неплідності. Створила дійовий оригiн. крiопротектор для сперми с.-г. тварин «Крiолiс». Віце-президент Укр. біохім. т-ва (від 1992), голова його Київ. відділ. (від 1990). Авторка кн. «Вірші» (К., 2001).

Пр.: Фосфоліпіди сперматозоїдів людини та їх роль у забезпеченні фертильної спроможності // УБЖ. 1993. Т. 65, № 4; Довголанцюгові N-ацилетаноламіни як новий клас біологічно активних регуляторів // Журн. АМНУ. 1995. Т. 1, № 2; Effect of dopamine and long-chain N-acylethanolamines on steroidogenesis in rat adrenal gland in vitro // Medical Science Research. 1998. Vol. 26; Біологічна активність та сигнальні ефекти N-ацилетаноламінів // УБЖ. 2002. Т. 74, № 4а.

Літ.: 70-річчя члена-кореспондента НАН України Н. М. Гулої // Вісн. НАНУ. 2006. № 6.

В. І. Назаренко


Покликання на статтю