Діло — Енциклопедія Сучасної України

Діло

«ДІ́ЛО» – перша українська щоденна газета. Засн. 1 січня 1880 у Львові групою народовців на чолі з В. Барвінським для захисту прав українців Галичини. 1880–82 виходила двічі, 1883–87 – тричі на тиждень, від 1888 – щоденно (1914–15 – як тижневик у Відні). Зазнаючи переслідувань, протягом 1920–22 неодноразово змінювала назву: 1920 – «Громадська думка», «Українська думка», 1921 – «Український вісник», 1922 – «Громадський вісник», «Свобода», від вересня 1922 – знову «Д.». Припинила вихід у вересні 1939 після приходу до Львова більшовиків. Осн. рубрики: «Дописи», «Політичний перегляд», «Наука, штука і література», «Перегляд часописів», «Дописи з провінції», «Велика Україна», «З хроніки лихоліття», «З польських справ», «Совітська Росія», «Українське життя в Канаді», «Літературний вісник» та ін. Додатки: від 1881 – «Бібліотека найзнаменитіших повістей», від 1912 – «Бібліотека “Діла”», від 1936 – «Літературна бібліотека»; 1911 – літ.-наук. тижневик «Неділя», 1912 – тижневик «Жіноче Діло», 1936 – літ.-мист. двотижневик «Назустріч». Газета виступала на захист укр. інституцій у Австро-Угор. імперії; послідовно й аргументовано пропагувала ідею єдиного укр. народу, тимчас. роз'єднаного кордонами імперій, але свідомого своїх високих ідеалів та істор. долі; наголошувала на необхідності політ. осучаснення світогляду народу, засвоєнні європ. норм життя; обстоювала об'єднання укр. земель в єдину державу, що не тільки називалася б народною, а й забезпечила політ. і екон. права широким верствам населення. Серед її ред. – А. Горбачевський, І. Белей, О. Борковський, В. Охримович, Є. Левицький, Я. Весоловський, Л. Цегельський, В. Мудрий, І. Німчук, В. Бачинський, Д. Левицький, В. Панейко, Ф. Федорців, І. Кедрин-Рудницький. З газетою співпрацювали І. Франко, М. Грушевський, О. Кониський, М. Костомаров, В. Антонович, І. Крип'якевич, В. Липинський, О. Маковей, К. Устиянович, В. Щурат, О. Барвінський, Д. Дорошенко, В. Дорошенко, І. Бочковський, Ю. Романчук, Б. Лепкий, М. Рудницький, Г. Хоткевич та ін.

Літ.: Куровець І. До початків «Діла» // Діло. 1928, 14 січ.; Левицький К. «Діло» – орган незалежної думки галицьких українців // Там само. 1930, 14 січ.; Шаповал Ю. Г. «Діло» (1880–1939 рр.): Поступ укр. сусп. думки. Л., 1999.

Ю. Г. Шаповал


Покликання на статтю