Волинський Інститут агропромислового виробництва УААН — Енциклопедія Сучасної України

Волинський Інститут агропромислового виробництва УААН

ВОЛИ́НСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т АГРОПРОМИСЛО́ВОГО ВИРОБНИ́ЦТВА УААН – наукова установа, що займається науковим забезпеченням агропромислового виробництва області. Засн. 1956 як Волин. с.-г. дослідна станція у с. Гнідава Луцького р-ну Волин. обл. (від 1979 – у смт Рокині цього ж р-ну). Сучасна назва від 2000. У 1986–2003 – в складі НВО «Еліта». У структурі Ін-ту – 5 наук.-технол. відділів (координації роботи з наук.-метод. центрами та гол. ін-тами; апробації, маркетингу та наук. супроводження інновац. проектів у землеробстві та рослинництві; апробації, маркетингу та освоєння наук. супроводження інновац. проектів у тваринництві та вет. медицині; наук.-консультац. роботи та с.-г. дорадництва; селекції та первин. і еліт. насінництва), 11 лаб. та 2 сектори. Має 3 дослід. та 10 базових госп-в. Наук. роботу проводить за 13-ма держ. програмами та 6-ма влас. розробками. Осн. напрями наук. дослідж. – енергоощадні ґрунтозахисні системи землеробства в регіоні, геоінформ. системи оцінки ґрунтів України, охорона ґрунтів від ерозії і техноген. забруднення, система точного землеробства на осушених землях гумід. зони, ресурсозберіг. технології вирощування осн. с.-г. культур Зх. Полісся та Лісостепу, енергозберіг. технології м'ясного і молоч. скотарства та свинарства тощо. Ін-т забезпечує госп-ва області високоякіс. еліт. насінням і посадковим матеріалом районов. і перспектив. сортів, племін. молодняком великої рогатої худоби та свиней. Від початку створення співроб. Ін-ту створ. 22 сорти, з яких 12 районовані і впроваджуються. Серед них найвідоміші – ярий ячмінь Луцький, Боратинський, Карат; озимий ячмінь Гнідавський 1; люпин жовтий кормовий Рокинський 58, Волинський 1, Прип'ятський; озиме жито Паллада, Ірина. Спільно з ін. вченими України виведено волинську м'ясну породу великої рогатої худоби (автори породи – співроб. Ін-ту Т. Янко, С. Тулайдан, В. Крочук, С. Долока, Л. Шевчук). Розроблено контурно-меліорат. систему землеробства; систему удобрення зерн. культур і цукр. буряків; систему використання осушуваних торфових ґрунтів; ресурсозберіг. технології вирощування зерн. культур, льону-довгунця, картоплі; адаптивну технологію вирощування кукурудзи; агрегат для знищення бур'янів у посівах буряків без їх пошкодження, який випускають з-ди України, та вдосконалено бурякозбирал. техніку (М. Хелемендик). В Ін-ті працюють 49 н. с., з них – 1 д-р і 11 канд. н. При Ін-ті діє б-ка, бібліотеч. фонд якої становить бл. 17 тис. прим. Дир. Ін-ту – В. Склянчук (від 2004).

Л. І. Романчук


Покликання на статтю