Геологічний журнал — Енциклопедія Сучасної України

Геологічний журнал

«ГЕОЛОГІ́ЧНИЙ ЖУРНА́Л» – наукове періодичне видання. Засн. 1934 у Києві Ін-том геології ВУАН (нині Геологічних наук інститут НАНУ). Виходить друком по 4–6 випусків на рік. До 1968 видавався укр. мовою, від 1995 – укр., рос. і англ. мовами. Висвітлює результати наук. дослідж. з регіон. геології, тектоніки, літології, стратиграфії і палеонтології, гідрогеології та інж. геології, мор. геології, корис. копалин, історії геол. дослідж., екології; вміщує матеріали геол. конгресів, симпозіумів, нарад. Гол. ред. – чл.-кор. НАНУ П. Гожик.

Д. Є. Макаренко

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
Д. Є. Макаренко . Геологічний журнал // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29132 (дата звернення: 09.05.2021)