Краснолиманський район — Енциклопедія Сучасної України

Краснолиманський район

КРАСНОЛИМА́НСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у північній частині Донецької області. Межує з Харків. і Луган. обл. Ут­вор. 1923. Пл. 1,02 тис. км2 . Насел. 24 781 особа (2001, скла­дає 87,9 % до 1989), переважно українці та росіяни. Райцентр – місто обл. значення Красний Ли­­ман. У р-ні – смт Дробишеве, Кіровськ, Новоселівка, Ямпіль, Ярова та 31 сільс. насел. пункт. Лежить у межах пд. відрогів Середньоросійської височини. По­­верхня розчленована ярами, балками, у пн. частині – підвищена пологохвиляста лесова рів­­нина, у пд. – низовинна хвиляста лесова і алювіал. рівнина. Є поклади крейди та піску, джерела мінерал. вод. Протікають Сіверський Донець та його при­­токи Жеребець, Нетриус. У р-ні – частина Червонооскільського водосховища. На тер. К. р. – ба­­гато озер, зокрема Лиман. У ґрунт. покриві переважають чор­­ноземи звичайні (70 %). Лісом вкрито 34,7 тис. га. Ліс. масиви знаходяться переважно у долині Сівер. Дінця. Осн. породи: сосна, дуб, ясен, берест, береза, вільха, осика. Об'єкти природно-заповід. фонду заг.-держ. значен­ня: заповідник «Крейдова флора», Нац. природ. парк «Свя­­ті гори». У р-ні діють понад 100 баз відпочинку, санаторій-профілакто­рій Донец. залізниці. Гол. підпр-ва розташ. у райцентрі. Розвинуті рослинництво зерн.-овоч. і тваринництво м'ясо-мо­лоч. напря­мів. Пл. с.-г. угідь 69,1 тис. га, з них орних земель – 51,3 тис. га. Працюють 15 с.-г. підпр-в і 74 фермер. госп-ва. У К. р. – мед. коледж Донец. мед. ун-ту, заоч. ф-т Укр. академії залізнич. транс­порту, ПТУ, ліцей, г-зія, 4 навч.-вихов. комплекси, 16 заг.-осв. шкіл, 21 дошкіл. заклад, школа-інтернат для розумово відсталих дітей; 19 клуб. закладів, 25 б-к, школа мист-в, Краснолиман­ський народний краєзнавчий му­­зей; рай. лікарня, 19 фельдшер. пунктів, 8 амбулаторій заг. прак­­тики. Виходить міськрай. г. «Зо­­ря». Функціонують нар. аматор­ські фольклор. колектив «Сива зозуленька», вокал. ансамблі «Червона калина», «Світанок», театр «Ґротеск», зразк. ансамбль танцю «Забава». Реліг. громади: 26 – УПЦ МП, 8 – протестантських, 1 – мусульман. У К. р. народилися письменник П. Рєз­­ников (смт Кіровськ); Герої Рад. Союзу І. Бірченко (с. Карпівка), А. Бордюгов, І. Островерхов (обидва – с. Терни), П. Зубенко, К. Усенко, Л. Усенко (усі – смт Кіровськ), В. Чернишенко (с. Олександрівка), М. Шморгун (c. Рубці), повні кавалери ордена Слави П. Дячкін (с. Вовчий Яр), А. Роменський (смт Кіровськ). У 1920-х рр. у Новоселів. школі вчителював історик, акад. АН УРСР А. Скаба.

М. І. Пасічник

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю