Краснопільський район — Енциклопедія Сучасної України

Краснопільський район

КРАСНОПІ́ЛЬСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у південно-східній частині Сумської області. Межує з Суджан. і Бєлов. р-нами Курс. обл. та Красно-Яруз. і Грайворон. р-нами Бєлгород. обл. РФ (довж. держ. кордону в межах К. р. 110 км), а також з Великописарів., Тростянец. і Сум. р-нами Сум. обл. Утвор. 1923. Від 1932 – у складі Харків., від 1939 – Сум. обл. Жит. потерпали від голодомору 1932–33, зазнали сталін. репресій. Від жовт-ня 1941 до серпня 1943 – під нім.-фашист. окупацією. 1963 ліквідований, 1965 відновлений. Пл. 1,3 тис. км2 . Насел. 33 978 осіб (2001, складає 86,3 % до 1989): українців – 86,9 %, росіян – 11,2 %, білорусів – 0,4 %, єв­­реїв – 0,2 %. У складі р-ну – смт Краснопілля і Угроїди та 57 сільс. насел. пунктів. Лежить у межах Охтирсько-Сумського від­­рогу Середньоросійської височини. Поверхня – підвищена по­­логохвиляста рівнина, розчленована ярами, балками та річк. долинами. Корисні копалини: вогнетривкі глини, крейда, торф. Запасів родовища глини побл. с. Мала Рибиця при річному ви­­роб-ві 10–12 млн шт. цегли вистачить на 30 р. Розвідані та оцінені запаси крейди в р-ні складають 8 млн т, неоцінені – 52 млн т. Уміст крейди в породі сягає 92–96 %. Річки (понад 16) належать до бас. Дніпра, серед найбільших – Псел, Сироватка, Рибиця, Пожня, Дернова. На тер. р-ну знаходиться 166 ставків заг. пл. водного дзеркала 956 га. У ґрунт. покриві найпоширеніші чорноземи типові (79 %) та опід­золені ґрунти (19 %). Заг. пл. лісів і лісонасаджень 34,7 тис. га. Осн. породи: дуб, ясен, клен, в'яз. Об'єкти природно-заповід. фонду: гідрол. заказники Дернівський, Миропільський, Олек­­сандрійський, пам'ятка садово-парк. мист-ва Великобобрицький парк, заповідні урочища Глибнянське, Ділянка лісу-1, Ді­­лянка лісу-2, Захаревська дача, Краснопільське (усі – місц. значення). Гол. підпр-ва: «Михайлів. вироб-во вогнетривів», Наумів. спирт. з-д, Угроїд. цукр. з-д, рай. хлібохарчкомбінат. Пл. с.-г. угідь 92,2 тис. га, з них орних земель – 57,7 тис. га. У структурі с.-г. вироб-ва рослинництво складає 77 %, тваринництво – 23 %. Гол. культури: пшениця, кукурудза, соняшник, ріпак. Пра­­цюють 25 с.-г. т-в і 34 фермер. госп-ва. Довж. автомобіл. доріг з твердим покриттям 373,5 км, з них держ. значення – 5,6 км, ре­­гіон. – 45,6 км; довж. залізнич. колій 57 км. У К. р. – 37 заг.-осв. шкіл, ПТУ, г-зія; 30 б-к, 33 заклади клуб. типу, муз. школа з 2-ма сільс. філіями, мемор. музей П. Грабовського, Краснопіль­­ський краєзнавчий музей; центр. рай. лікарня, 3 дільничні лікарні, 6 амбулаторій, 36 фельдшер. і фельдшер.-акушер. пунктів. Ви­­ходить г. «Перемога». Функціонують нар. самодіял. академічна хор. капела, хор ветеранів Великої вітчизн. війни та праці, фольклор. ансамбль «Щиглик», хореогр. колектив дит. муз. шко­­ли.

Реліг. громади: УПЦ МП і УПЦ КП, євангел. християн-баптистів, адвентистів сьомого дня, свідків Єгови. Пам'ятки арх-ри: Воскре­сен. церква у с. Великий Боб­­рик і Троїц. церква у с. Славго­род (обидві – 1808), Іллін. церква у с. Угроїди (1847). Встановлено погруддя П. Грабовського, Героїв Рад. Союзу П. Мірошниченка та В. Трофимова, 5 пам'ят. знаків у місцях проходження степ. рейду партизан. з'єд­нан­ня М. Наумова, 33 меморіали вої­нам, які загинули під час 2-ї світ. війни. Серед видат. уродженців – поет, публіцист, перекладач П. Грабовський (с. Пушкарне, нині Грабовське); фізик, акад. НАНУ Б. Лазарев, фахівець у га­­лузі аерогазодинаміки, чл.-кор. НАНУ І. Повх, фахівець у галузі механіки М. Волков (усі – с. Миропілля), вет. лікар І. Андрієвський (с. Мала Рибиця), лікар-епідеміолог І. Ладний (с. Велика Рибиця), фахівець у галузі мікроскоп. анатомії нерв. системи В. Лупир (с. Славгород), історик Ф. Турченко (с. Осоївка), літературознавець А. Шамрай (с. Ми­­ропілля); поети та прозаїки М. Дань­­ко (с. Славгород), Г. Михайличенко, А. Таран (оби­­два – с. Миропілля), М. Прудник (с. Мозкове); майстер худож. кераміки І. Гончаренко (с. Славгород); засл. арх. УРСР А. Дейнека (с. Рясне); співачка, засл. арт. РФ В. Готовцева (с. Верхня Пожня); футболіст М. Фоменко (с. Мала Рибиця), тренер з біатлону В. Шевцов (с. Осоївка); військ. і політ. діяч М. Ковенко (с. Грязне); Герої Рад. Союзу Є. Богацький (с. Покровка), М. Без­­палов, І. Хиценко (обидва – с. Славгород), С. Гребчен­ко (с. Малий Бобрик), М. Змисля, С. Комендант, І. Марченко (усі – с. Осоївка), П. Кириченко (с. Тур'я), П. Ковтун (с. Миропілля), М. Кононенко (с. Самотоївка), М. Куроєдов (с. Ясенок), І. Лебеденко (с. Лозове), В. Нагорний, В. Трофимов (обидва – смт Угроїди), С. Рідний (с. Мала Рибиця), Р. Шкурко (с. Велика Рибиця), повні кавалери ордена Слави Д. Гасай (с. Мала Рибиця), М. Кравченко (с. Думівка), І. Олійник (с. Рясне), П. Скоропад (с. Грабовське). У с. Рясне мешкав 3 р. рос. письменник, іс­­торик С. Глінка, у с. Проходи ми­­нули дит. роки актора В. Щепкіна, у с. Малий Прикіл, у маєтку ро­дини Сніткіних, з якої походи­ла дружина Ганна, навесні 1877 гос­­тював рос. письменник Ф. Дос­­тоєвський, у с. Славгород минули дит., юнац. і студент. роки рос. поета-пісняра С. Алімова.

Л. Д. Дідоренко


Покликання на статтю