Гідромеханіки Інститут НАНУ — Енциклопедія Сучасної України

Гідромеханіки Інститут НАНУ

ГІДРОМЕХА́НІКИ Інститут НАНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми гідромеханіки. Засн. 1926 у Києві на базі каф. гідрогеології Київ. політех. ін-ту як Ін-т водного госп-ва УСРР, від 1936 – підпорядк. АН УРСР, від 1938 – Ін-т гідрології АН УРСР, від 1944 – Ін-т гідрології та гідротехніки АН УРСР. Від 1964 – сучасна назва. У структурі Ін-ту 12 наук. відділів, СКТБ, база експерим. дослідж. у с. Кийлів Бориспіл. р-ну Київ. обл. Основні напрями наук. досліджень: гідромеханіка рухомих об'єктів, турбулент. течій, водних струменів; розробка нових методів аналізу та керування гідродинаміч. процесами з метою створення нових технологій в екології, медицині, видобутку корис. копалин; розробка та ефективне використання нових зразків водного транспорту для використання шельфової зони; гідротехніка. Науковці Ін-ту з'ясували нові особливості формування турбулент. погранич. шару та виробили методи керування процесами обтікання тіл водою, що дозволило суттєво зменшити силу опору; вивчили закономірності швидкіс. рухів тіл під водою та розробили способи орг-ції руху, які дозволили вперше в світі досягти швидкостей звуку у воді; на основі вивчення закономірностей течій підзем. вод створили нові технології орг-ції системи зрошування та осушення земель; створили комп'ютеризов. комплекс для діагностики захворювань легень на основі розроблених фіз. і матем. моделей, що описують процеси руху повітр. потоків у дихал. тракті людини; розробили та впровадили рекомендації для ефектив. орг-ції судноплавства на річках. В Ін-ті працюють 234 співроб., серед них – 23 д-рів і 70 канд. наук. Серед відомих науковців – Є. Оппоков, А. Огієвський, Г. Сухомел, Г. Логвинович, В. Грінченко, О. Олійник, О. Федоровський, Ю. Савченко, В. Нікішов. Ін-т видає міжвідомчі зб. наук. праць «Гідромеханіка» та «Біоніка», ж. «Акустичний вісник» (від 1998) та «Прикладна гідромеханіка» (від 1999). Перший дир. – Є. Оппоков (1926–28), від 1987 – В. Грінченко.

Л. Ф. Корецька


Покликання на статтю