Колочинська культура — Енциклопедія Сучасної України

Колочинська культура

КОЛО́ЧИНСЬКА КУЛЬТУ́РА – археологічна культура. Датована серед. 5 – 7 ст. Виокремив Е. Симонович після опрацюван­­ня результатів проведених 1955–60 розкопок городища Колочин побл. м. Гомель (Білорусь). Поширена у Пн.-Сх. Україні та сусід. областях РФ і Білорусі. Осн. пам'ятки на тер. України: Великі Будки (див. Великобудківський скарб), Кудлаївка, Заяр'я, Вигори 1 і 2, Роїще, Олександрівка 1. Поселення носіїв К. к. здебільшого розташ. на краю першої надзаплав. тераси, рідше – на дюнах у заплаві. Відомі кілька великих городищ, серед яких повністю розкопане Колочин 1 (по периметру забудоване дере­­в'яними спорудами стовпової конструкції, що водночас були укріпленнями). Житла – переважно квадратні у плані напівземлянки пл. 11–24 м2 зруб. або каркасно-стовп. конструкцій із центр. опор. стовпом і вогнищем, поховал. обряд – трупо­спа­лення на стороні у ґрунт. (інколи курган.) могильниках. У захоронен­­нях, окрім посуду, знайдено ме­­талеві прикраси й наконечники списів. Кераміка представлена ліпними горщиками й корчагами слабопрофільов., опуклобоких та циліндроконіч. форм, гли­­няними сковородами. Серед знарядь праці переважають залізні серпи, ножі, рибал. гачки. Прикраси (різні типи пальчастих фібул, пряжок і деталей ременя, браслети, шийні гривни тощо) виготовлені з бронзи, рідше – срібла (загалом близькі до т. зв. старожитностей антів). К. к. виникла на основі київської культури і стала одним із компонентів формування волинцівської культури. Її носіями, ймовірно, були угруповання ранньоістор. слов'ян (венеди), а також окремі балт. племена, які мешкали на Пн. цього культур. ареалу (близькі до насел. культур типу Тушемлі та Банцерівщини).

Літ.: Сымонович Э. А. Городище Колочин І // Мат. и исследования по археологии СССР. Москва; Ленинград, 1963. № 108; Горюнов Е. А. Ранние эта­­пы истории славян Днепровского Левобе­режья. Ленинград, 1981; Третьяков П. Н. По следам древних славянских племен. Ленинград, 1982; Терпиловський Р. В., Шекун О. В. Олександрівка І – багатошарове ранньосло­­в'ян­­ське поселення біля Чернігова. Чг., 1996.

Р. В. Терпиловський


Покликання на статтю