Горюхіна Надія Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Горюхіна Надія Олександрівна

ГОРЮ́ХІНА Надія Олександрівна (02. 09. 1918, м. Уфа, нині Башкортостан, РФ – 29. 10. 1998, Київ) – музикознавець, педагог. Д-р мистецтвознавства (1975), проф. (1976). Чл.-кор. АМУ (1997). Чл. НСКУ (1966). Держ. нагороди СРСР. Закін. істор.-теор. (1948; кл. М. Гейліг) і фортепіан. (1949; кл. Л. Вайнтрауба) ф-ти Київ. консерваторії (нині Нац. муз. академія України) та аспірантуру при ній (1952; кл. П. Козицького). Від 1948 працювала у цій консерваторії: 1968–98 – зав. каф. теорії музики. До серед. 1960-х рр. наук. праці Г. були присвяч. муз.-теор. та істор. україністиці – укр. хор. музиці, окремим аспектам творчості П. Козицького, Л. Колодуба, М. Леонтовича, Б. Лятошинського, Л. Ревуцького, К. Стеценка, А. Штогаренка, пізніше – Л. Грабовського, Я. Губанова, В. Сильвестрова та ін., а також актуал. проблемам теор. музикознавства (питанням форми й стилю, еволюції сонат. і варіац. форм, муз. періоду, симфонізму тощо), творчому методу та муз. естетиці; в останні роки – муз. духовності, зокрема медитації як способу худож. мислення. Її праці позначені сміливістю постановки проблем, виваженістю і водночас парадоксальністю висновків, широтою муз. ерудиції, глибиною проникнення у філос. концепцію твору та тонким відчуттям музики. Серед учнів – І. Котляревський, Л. Дис, Т. Золозова, О. Мурзіна, В. Кузик, Я. Губанов, Ю. Іщенко та ін.

Пр.: Варіаційна форма. К., 1965; Симфонізм Л. М. Ревуцького. К., 1965; Період, його класифікація і методика викладання. К., 1968; Эволюция сонатной формы. К., 1970; 1973; Еволюція періоду. К., 1975; Очерки по вопросам музыкального стиля и формы. К., 1985 (укр. перекл. – К., 1990); Інтонаційна основа хорів Б. М. Лятошинського // Укр. рад. музика. К., 1960. Вип. 1; Гармонія в обробках народних пісень М. Д. Леонтовича // Там само. К., 1962. Вип. 2; Из истории свободных форм // Укр. музыковедение. К., 1966; Постановка проблеми творчого методу в теоретичному музикознавстві // Укр. музикознавство. К., 1980. Вип. 15; Відчуження в музиці // Там само. 1998. Вип. 28; Композиція музичного твору // Наук. вісн. Нац. муз. академії України. Вип. 7: Музикознавство (з ХХ у ХХІ століття). К., 2000.

Літ.: Мурзіна О. Світло Надії Горюхіної // Мист. обрії'98: Альм. К., 1999; Надія Олександрівна Горюхіна: [Некролог] // КіЖ. 1998, 11 листоп.; Орлова Н. Горюхіна Н. О. // Наук. вісн. Нац. муз. академії України. Вип. 30: Зі спадщини майстрів. Кн. 1. К., 2003; Кузик В. Вона знає «Гру в бісер» // Art-Line. 1998. № 9.

А. П. Калениченко, В. В. Кузик


Покликання на статтю