Кооперативна зоря — Енциклопедія Сучасної України

Кооперативна зоря

«КООПЕРАТИ́ВНА ЗОРЯ́» – журнал. Виходив 1918–20 двічі на тиждень укр. мовою у Києві. Видавець – Дніпров. союз спо­жив. т-в. Висвітлював проб­леми розвитку спожив. коопера­ції, що на той час була у складному соц.-екон. становищі, питання внутр. і закордон. торгівлі, історії кооперації, інформував про екон. політику УНР щодо зе­­мел. справи тощо. Серед рубрик – «Історія, теорія та практика кооперації», «Актуальні пи­­тання кооперативного будівництва», «Кооперативне виробниц­тво», «Кооперативна хроніка», «Кооперація в Україні, Росії та інших країнах світу», «З життя Дніпросоюзу», «Статистика», «Но­­ві книги про кооперацію». Із жур­налом спів­працювали Х. Барановський, П. Височанський, Д. Ко­­ліух, А. Сербиненко, А. Харченко, І. Чопівський.

С. Д. Гелей

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
С. Д. Гелей . Кооперативна зоря // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3299 (дата звернення: 21.10.2021)