Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Шкрібляка — Енциклопедія Сучасної України

Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Шкрібляка

ВИ́ЖНИЦЬКИЙ КО́ЛЕДЖ ПРИКЛАДНО́ГО МИСТЕ́ЦТВА ім. В. Шкрібляка – вищий навчальний заклад 1–2 рівнів акредитації. Засн. 1905 у м-ку Вижниця (нині місто Чернів. обл.) під назвою Научний заклад різьбарства, токарства та металевої орнаментики (оздоби), від 1921 – Нижча школа ремесла, 1931– 40 – Вижниц. чол. індустріальна г-зія, 1940–41, 1944–50 – Вижниц. державне худож.-пром. уч-ще, 1950–94 – Вижниц. уч-ще приклад. мист-ва, від 1989 – ім. В. Шкрібляка, від 1994 – сучасна назва. Підпорядк. Мін-ву освіти і науки України. Має відділи: худож. оброблення дерева, металу, худож. вишивка, ткацтво, педагогічний, дизайн середовища. Серед викладачів – В. Девдюк, О. Гасюк, В. Жаворонков, Е. Жуковський, М. Мегединюк, В. Шкрібляк; серед випускників – І. Балан, М. Білик, В. Воронюк, А. Дутківська, В. Зінкевич, О. Любківський, А. Присяжнюк, М. Руснак, І. Салевич, О. Чорногуз. При коледжі створ. Музей декор.-ужитк. мист-ва (понад 16 тис. експонатів); виставки робіт учнів коледжу відбулися у С.-Петербурзі, Торонто, Відні, Парижі, Чикаґо, Празі, Москві, Чернівцях. Дир. – Д. Козубовський (від 1987). На базі коледжу відкрито 2001 методкабінет Київ. ін-ту реклами, 2004 – ф-т реклами, образотвор. та декор.-приклад. мист-ва у Чернів. ун-ті.

Літ.: Шмагало Р. Вижницький коледж декоративного та ужиткового мистецтва // ОМ. 1999. № 1–2; Ямборко О. Художній текстиль. Фахова школа Вижницького коледжу декоративно-прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка // Вісн. Львів. нац. АМ. 2004. Вип. 15.

Т. І. Дугаєва


Покликання на статтю