Вікна УкРОСТА — Енциклопедія Сучасної України

Вікна УкРОСТА

«ВІ́КНА УкРО́СТА» – політичні плакати, різновид агітаційно-масового мистецтва. Випускало 1920–21 Укр. відділ. РОСТА. Виходили в Харкові, Києві та Одесі («Окна ЮгРОСТА», згодом «Окна ОдУкРОСТА») за зразком «Окон сатиры РОСТА». Створення «Вікон» було зумовлене потребою швидко реагувати на злободенні події, звідси – лаконізм зображень і тексту. Були оператив. засобом агітації і пропаганди; їх розміщували у вітринах магазинів, на люд. місцях. Плакати частково виконували у техніці трафарету й літографії. Художники «Вікон» використовували символіку, гіперболу, алегорію, гротеск; кольори – червоний, чорний, коричневий. Малюнки супроводжувалися коментарем, часто віршованим. У створенні плакатів брали участь: відомі художники, зокрема К. Агніт-Следзевський, Л. Каплан, Б. Косарев, О. Хвостенко-Хвостов; письменники Е. Багрицький, В. Катаєв, М. Кольцов, Ю. Олеша, В. Сосюра та ін. Колекція етюдів до «Вікон» зберігається в Одес. ХМ.

Літ.: Бутник-Сиверский Б. С. Советский плакат эпохи гражданской войны. 1918–1921. Москва, 1960; Абрамов В. О. Художники ЮгРОСТА // ОМ. 1979. № 5; Белічко Ю. В. Українське радянське мистецтво періоду громадянської війни. К., 1980.

Г. Д. Зленко, А. П. Матвєєв


Покликання на статтю