Bunt młodych — Енциклопедія Сучасної України

Bunt młodych

«BUNT MŁÓDYCH» – польський двотижневик. Видавався у Варшаві 1923–37 (120 чисел), згодом перетворений на тижневик «Polityka» – 1937– 39 (81 число). Гол ред. – Є. Ґедройц. Об'єднував найвизначніших публіцистів молодого покоління, польс. консерваторів, серед них – М. Бобжинський, Адольф і Александер Бохенські, Я. Лось, М. Прушинський, Я. Франковський. Пропагувалися ідеї розширення прав нац. меншин, зокрема українців, у Польщі, спираючись на традиції багатонаціонал. Речі Посполитої. Визнаючи право українців на самостійну державу, деякі автори навіть розробляли власну концепцію незалежності та автономії для України.

Л. О. Зашкільняк

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Л. О. Зашкільняк . Bunt młodych // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=37952 (дата звернення: 22.10.2021)