Костецький Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Костецький Володимир Миколайович

КОСТЕ́ЦЬКИЙ Володимир Миколайович (28. 08(10. 09). 1905, с. Холми, нині смт Корюків. р-ну Черніг. обл. – 26. 05. 1968, Київ) – живо­писець і педагог. Син Миколи, батько Олександра Костецьких, чоловік Г. Новохрещенової. Чл.-кор. АМ СРСР (1967). Нар. худож­ник УРСР (1960). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Мист-ву навч. в А. Лазарчука, закін. Київ. худож. ін-т (1928; викл. М. Бойчук, Ф. Кричевський, В. Пальмов). Працював 1928–32 худож­ником Київ. кінофабрики; від 1937 – у Київ. худож. ін-ті: від 1947 – проф. Твор. шлях розпочав малюнками, при­свяч. шахтарям і металургам Донбасу (1920-і рр.). Під час 2-ї світ. вій­ни створив низку пла­катів і листівок на актуал. тематику, виконав чимало портрет. ма­люнків бійців та офіцерів, зама­льовок сцен із побуту фронтови­ків. Осн. жанри – темат. картина, портрет, натюрморт. У 1930-і та повоєнні роки зробив знач. вне­сок у розвиток темат. картини в Україні. Утверджуючи осн. прин­ципи соцреалізму, висловлював заг.-люд. цінності. Його творам «Допит во­рога» (1937), «Т. Шевченко на зас­ланні. Після муштри» (1939), «По­вернення» (1947), «Розвідники» (1950), «Вручення партійного квитка на фронті» (1960) властиві глибокий психо­логізм обра­зів, композиц. завер­шеність, ба­гатий нюансами тонал. живопис, вдале використання світлотіні. Значне місце у творчості К. займають портре­ти («Поет-парти­зан П. Воронь­ко», 1945; «Худож­ник В. Юзе­фо­вич», 1946; «Скульп­тор М. Лисенко», «С. Ковпак», «Режисер В. Гаккебуш», усі – 1947; «Молодий металург», 1956; «Доч­ка», 1964), у яких виразно пере­дано індивід. особливості зовнішності і характеру. Майсте­рно виконав чимало натюрмор­тів («Натюрморт», 1946; «Осінні квіти», 1962; «Квіти», 1964). Учас­ник респ., всесоюз. та зарубіж. мист. виставок від 1927. Окремі полотна зберігаються в НХМ, Нац. музеї Т. Шевченка, Сімфероп. ХМ, Музеї Нац. академії образотвор. мист-ва та арх-ри, ДТГ (Москва). Серед учнів – В. Ба­бенцов, Т. Голембієвська, В. За­башта, П. Скрябін, А. Ткач, І. Тюха.

Літ.: Портнов Г. С. В. М. Костецький. К., 1958; Членова Л. Г. В. Костецький. К., 1972; Владимир Костецкий – народ­ный художник УССР: Альбом. Москва, 1983; Белічко Ю. Хвилююче свідчення часу (До 100-річчя від дня народж. В. М. Костецького) // Укр. АМ: Дослідн. та наук.-метод. пр. К., 2005. Вип. 12.

І. В. Огієвська, О. Є. Голуб


Покликання на статтю