Колодисте — Енциклопедія Сучасної України

Колодисте

КОЛО́ДИСТЕ – комплекс археологічних пам’я­­ток. Уперше пам’ятки у с. Колодисте (нині Тальнів. р-ну Черкас. обл.) обстежив у серед. 19 ст. Л. Похилевич. Наприкінці 19 ст. місц. дослідник В. Доманицький розкопав поселення трипільсь­­кої культури та черняхівської культури і кургани скіф. часу й середньовіччя. Він залучив до розкопок М. Біляшівського й О. Спіцина (вивчали трипіл. поселення К. І і кургани). Крім то-­го, на його запрошення В. Хвой­­ка надіслав групу кваліфіков. працівників, які здійснили шурфовку на трипіл. пам’ятці К. ІІ. У 1960-х рр. виявлені В. Доманицьким пам’ятки обстежили співроб. Уман. краєзнав. музею під кер-вом В. Стефановича, у 1980-х рр. К. ІІ – загін Трипіл. експедиції на чолі з В. Круцом. 2004 на поселенні К. ІІ і курганах бронз. часу провела розкопки експедиція Ін-ту археології НАНУ під кер-вом Ю. Рассамакіна та С. Рижова (у її роботі взяли участь В. Шумова, М. Сиволап, Я. Гершкович, Н. Ге­­расименко, Д. Черновол, О. Дя­­ченко). Найвідоміші серед пам’я­­ток – трипіл. поселення К. І і ІІ, віднесені С. Рижовим до небелів. локал. групи періоду В/ІІ розвитку культури в Буго-Дніп­­ров. ме­жи­річчі, а також кургани № 8–9, розкопані О. Спіциним, у яких виявлено залишки людей трипіл. часу (періоду С/ІІ останньої фази існування культури). При вивченні назем. споруд поселення К. І М. Біляшівський і О. Спіцин дійшли до висновку, що це житл. будівлі, а не поховал. об’єкти, як вважав В. Хвойка. М. Біляшівський вперше у вітчизн. археології на практиці застосував методику дослідж. археол. пам’яток, розроблену Ф. Вовком, і запропонував реконструкцію буд-ва трипіл. назем. споруди. Концепція М. Біляшівського домінувала серед трипілезнавців у 1-й пол. 20 ст.

Літ.: Беляшевский Н. Ф. Исследование площадок с расписными сосудами в Звенигородском и Уманском уездах // Археол. летопись Южной Рос­­сии. Т. 1. К., 1899; Спицын А. А. Раскопки курганов близ с. Колодистого // Изв. археол. комиссии. С.-Пе­тербург, 1904. № 12; Рижов С. М., Шумова В. О., Черновол Д. К. Дослідження трипільсь­­кого поселення Колодисте ІІ у 2004 р. // Археол. дослідж. в Україні 2003–04 рр. З., 2005.

Д. К. Черновол

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Д. К. Черновол . Колодисте // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4148 (дата звернення: 25.09.2021)