Комуністична партія Закарпатської України — Енциклопедія Сучасної України

Комуністична партія Закарпатської України

КОМУНІСТИ́ЧНА ПА́РТІЯ ЗАКАРПА́ТСЬКОЇ УКРАЇ́НИ (КПЗУ) – політична організація, що діяла на Закарпатті 1944–45. Правонаступниця Закарпатсь­кого крайового комітету Комуністичної партії Чехо-Словаччи­ни. Створ. на установ. конф. у м. Мукачеве (нині Закарп. обл.). До складу ЦК КПЗУ увійшло 23 особи, серед них – О. Борканюк, М. Климпотюк. Першим секр. ЦК обрано І. Туряницю, його заст. – Д. Тарахонича, секр. – С. Вайса, І. Леднея. Офіц. друк. органом була г. «Закарпатська правда». Осн. завданням партія вважала возз'єднання Закарп. України з УРСР, тому зобов'я­зала своїх чл. очолити рух за єдність укр. народу та найближ­чим часом вирішити соц.-екон. і нац.-культурні проблеми шляхом радянізації краю. На практиці це означало створення різноманіт. ком-тів, які за підтримки силових структур займалися конфіскацією приват. землеволодінь і об'єднанням їх у колгоспи, ліквідацією т-в «Просвіта» й «Пласт», заснуванням комуніст. молодіж. орг-цій тощо. Крім того, проводилася посилена «чистка» новоприйнятих комуністів, зважаючи на особливості нещодав. перебування краю у складі іноз. держави та участь в ін. політ. орг-ціях у 1920–30-х рр. У своїй діяльності КПЗУ спиралася на створювані масові профспілк., молодіжні, культурно-мист. і спорт. орг-ції. На 1-му з'їзді нар. ком-тів КПЗУ 26 листопада 1944 ухвалено Ма­ніфест про возз'єднання Закарп. України з УРСР. Після виконання осн. зав­дання існування КПЗУ як окремої структурно-орга­ні­зац. одиниці стало не­доцільним. 15 груд­ня 1945 ЦК ВКП(б) вирішив перевести чл. КПЗУ у ВКП(б), що зумовило чергову хвилю парт.-політ. «чистки» кадрів (переведено всього 38 % чл. КПЗУ). Замість ЦК КПЗУ організовано обл. ком-т КП(б)У, 5 січня 1946 затв. його новий склад.

Літ.: Нариси історії Закарпатської обласної партійної організації. Уж., 1980; Макара М. Закарпатська Україна: шлях до возз'єднання, досвід розвитку (жов­тень 1944 – січень 1946 р.). Уж., 1995; Остапець Ю., Токар М. Закарпаття че­­рез призму політичних виборів // Stu­­dia Regionalistica. 2009. № 2.

М. М. Вегеш, М. Ю. Токар


Покликання на статтю