Комуністична партія Канади — Енциклопедія Сучасної України

Комуністична партія Канади

КОМУНІСТИ́ЧНА ПА́РТІЯ КАНА́ДИ Засн. 1921 як Робітн. партія Канади, від 1924 – К. п. К. (тоді ж стала чл. Комінтерну). 1931–36 і 1940–43 діяла нелегально, 1943–59 – як Робітн. партія Канади. Серед засн. були ліві укр. соціал-демократи, 1922 до складу ЦК входили І. Бойчук, М. Попович, І. Навізівський. Один із друк. ор­ганів – часопис «Народна газета». У розгортанні роботи партії взяли участь рад. консул у Канаді І. Кулик та письменник Мирослав Ірчан. У 1920–30-х pp. бл. 1/3 із 3-х тис. чл. становили укра­­їнці. Поширювала свій вплив на т-во «Укр. робітничо-фармер. дім», Робітн. запомогове т-во, Т-во об'єднаних українців-канад­ців. У 1930-х pp. під впливом ру­сифікації й погрому укр. культури кілька провід. діячів залишило К. п. К., зокрема І. Гладун і Т. Коб­­зей (див. Кобзеї), у 1950-х рр. значно зменшилася кількість ря­дових членів. 1967 делегація К. п. К. у складі 6-ти осіб (серед них 4 – українці) відвідала УРСР з метою ознайомлення із рад. нац. політикою. Наслідком поїздки став досить критич. рапорт, що викликав незадоволен­ня кер-ва КПРС. Укр. чл. К. п. К. не підтримали рад. інтервенцію у Чехословаччину 1968. На поч. 1990-х рр. розгорнулася гостра дискусія з приводу доцільності існування партії. Нині К. п. К. хоча й бере участь у виборах, однак не представлена у жодному вибор. органі країни, оскільки от­ри­мує менше 1 % голосів. Єдиний комуніст – чл. парламенту Ф. Роуз, обраний на довиборах 1943 і переобр. 1945, був позбавл. місця через звинувачення у шпигунстві на користь СРСР. Тривалий час К. п. К. очолював Т. Бак (1929–62), від 1992 – М. Фі­ґерон.

Літ.: І. Avakumovič. The Communist Par­­ty in Canada. A History. Toronto, 1975; J. Kоlaskу. The Shattered Illusion. The History of Ukrainian Pro-Communist Or­­ganizations in Canada. Toronto, 1979; История Коммунистической партии Ка­­нады, 1921–1976 / Пер. с англ. Мос­к­ва, 1984.

В. В. Маркусь


Покликання на статтю