Комітет захисту української католицької церкви — Енциклопедія Сучасної України

Комітет захисту української католицької церкви

КОМІТЕ́Т ЗА́ХИСТУ УКРАЇ́НСЬКОЇ КАТОЛИ́ЦЬКОЇ ЦЕ́РКВИ – неофіційна громадська організація. Засн. 1987 у Львові з іні­­ціативи І. Геля, О. Горинь, Я. Ле­­сіва, С. Січко, С. Хмари, В. Коб­­рика, священиків Г. Будзинсько­­го, М. Гавриліва, І. Маргітича, П. Зеленюха. Ком-т очолив сусп. рух на Галичині за вихід із підпілля та легалізацію УГКЦ. Скориставшись лібералізацією комуніст. режиму, що розпочалася у 2-й пол. 1980-х рр., велика гру­­па духівництва та мирян (182 особи) 4 серпня 1987 підписала й оприлюднила заяву на ім'я па­­пи Івана-Павла II про вихід частини духівництва та вірян УГКЦ із підпілля. Копію заяви надіслано лідерові СРСР М. Горбачову. Документ і факт виходу мав ши­­рокий резонанс у світі й Україні, оскільки греко-католики відкри­­то повідомили, що не визнають рішення про ліквідацію УГКЦ 1946 й починають легально молитися на подвір'ях закритих храмів, побл. каплиць, на кладовищах, а також вимагають офіц. реєстрації їхніх церк. громад. Після низки зустрічей і нарад вирішено утворити спец. орг-цію, яка мала б координувати рух за легалізацію УГКЦ (очолив І. Гель).

Першу громад. акцію ком-т про­­вів 1 листопада 1987 на Янів. цвинтарі Львова з нагоди проголошення ЗУНР. На могилах січових стрільців і вояків УГА о. П. Зеленюх відправив панахи­ду, І. Гель виступив із промовою. Такі відправи проведено в Івано-Франківську, Тернополі, містах Стрий, Самбір, Дрогобич (усі – Львів. обл.), Коломия (Івано-Фр. обл.), у багатьох смт і селах. Однією з наймасштабніших акцій ком-ту, присвяч. тисячоліттю Хрещення України-Русі 1988, стало архієрей. богослужіння в с. Зарваниця (Теребовлян. р-ну Терноп. обл.), у якому взяло участь бл. 30 тис. осіб. Літургію відправляв владика П. Василик, виступали І. Гель, Я. Лесів, С. Хма­­ра. Богослужіння відбувалися відкрито щонеділі й у відроджувані нац. свята та поминал. дні, зокрема у Дні Злуки, Героїв, Вшанування пам'яті замордованих енкаведистами у Львові, Золочеві, Стрию, Дрогобичі, Сам­­борі, Івано-Франківську, Тернополі та ін.; на честь утворення УГВР. Голова та чл. ком-ту причетні до заснування та відновлення діяльності НРУ, Укр. Гельсин. спілки, «Союзу українок» тощо. У відповідь на таку активність тоталітар. режим че­­рез КДБ і міліцію здійснював тиск: священиків неодноразово штрафували, найактивніших чл. ком-ту карали адмін. арештами на 15 діб. До кін. 1988 зібрано понад 120 тис. підписів, видано 4 номери ж. «Християнський голос» (ред. І. Гель), проведено сотні богослужінь і мітингів. Світ. громадськість морально підтримувала подвижниц. боротьбу греко-католиків за легалізацію Церкви. У Москві делегація УГКЦ зустрічалася із кардиналом Казаролі, І. Гель – із послами Австрії, Нідерландів, США. Він також дав низку прес-кон­­ференцій найпопулярнішим газетам Європи, зустрічався з держ. секр. США Дж. Шульцом і президентом США Р. Рейґаном. До Шевченків. днів 26 лютого 1989 у Львові на вул. Підвальній і у прилеглому скверу під вікнами обкому КПУ ком-т зібрав понад 30 тисяч львів'ян та гостей і провів панахиду пам'яті Т. Шевченка, а також величне ві­­че, на якому вимагали легалізації Церкви й відновлення дер­­жавності України. Напередодні третьої річниці Чорнобил. катастрофи 16 квітня 1989 ком-т на тому ж місці за участі понад 35-ти тис. осіб організував богослужіння та мітинг протесту. 15 травня 1989 у Москві в день відкриття з'їзду нар. депутатів СРСР 95 мирян, о. П. Зеленюх та І. Гель розпочали ланцюгове голодування, яке тривало безперервно 28 тижнів з ротацією учасників щосуботи (загалом взя­­ли участь бл. 50 священиків і 2500 мирян). У день 50-річчя вступу до Зх. України Червоної армії 17 вересня 1989 ком-т провів богослужіння з вимогою легалізації УГКЦ та нац. самовизначення (за оцінкою КДБ, на вулиці Львова вийшло понад 300 тис. учасників і 38 священиків). Аналог. маніфестацію про­­ведено 1 жовтня 1989 в Івано-Франківську за участі 50-ти тис. осіб, які після відправи вирушили до Дем'янового Лазу – місця масових захоронень жертв біль­­шов. режиму. 15 жовтня 1989 у Тернополі 70 тис. осіб взяло участь у богослужінні й поході до місця захоронення січових стрільців; 26 листопада 1989, напередодні зустрічі М. Горбачова з папою Іваном-Павлом II у Ватикані, у Львові знову проведено богослужіння й маніфестацію за участі понад 200 тис. осіб. Голодування в Москві та маніфестації у Львові стали куль­­мінац. моментами у діяльності ком-ту, завдяки яким УГКЦ самолегалізувалася.

І. А. Гель


Покликання на статтю