Колесса Ксенія Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Колесса Ксенія Миколаївна

КОЛЕ́ССА Ксенія Миколаївна (псевд. – Сильвестр Кордин; 08. 10. 1939, Львів) – піаністка, музикознавець, педагог. Дочка Миколи, сестра Харитини, онука Філарета Колес­­сів, мати Адріана та Ореста Ґели­­товичів. Доц. (1987). Закін. Львів. консерваторію (1963; кл. О. Ейдельмана), де відтоді й викладає (нині муз. академія): від 1997 – проф. каф. спец. фортепіано. У 1960–70-х рр. виступала у Льво­­ві як солістка (твори Л. ван Бетговена, М. Колесси), 1964–67 – у складі тріо з сестрами Харитиною (віолончель) та Соломією (скри­­пка; твори Й. Гайдна, Л. ван Бет­­говена, Ц. Франка, С. Рахманіно­ва, С. Людкевича), у 1990-х рр. – у фортепіан. дуеті з О. Козинсь­ким (твори Й.-С. Баха, В.-А. Мо­­царта, К. Сен-Санса; з симф. та камер. оркестрами). Досліджує культурно-мист. життя Львова, його зв'язки зі світ. муз. і наук. процесами; життєві й творчі шля­­хи піаністів Г. Левицької («Життя, віддане музиці» // «Музика», 1983, № 2) і Л. Мюнцера («Л. Мюнцер – піаніст і педагог» // там само, 1986, № 3); діяльність симф. ор­­кестру Львів. філармонії та капе­ли «Трембіта» («Львів: муз. пано­­рама» // «Музика», 1979, № 4); укр.-угор. муз. зв'язки («Бела Бар­­ток і Україна» // «Жовтень», 1987, № 8); деякі аспекти творчості М. Вербицького і О. Козаренка. Значна частина дослідж. присвяч. творчій діяльності родини Колесс (зокрема Любки та Христини). Здійснила ред. 1-ї зб. фортепіан. творів М. Колесси (1984); підготувала до друку пра­­цю Ф. Колесси «Вірування про душу й загробне життя в україн­­ській похоронній і поминальній обрядності» («Записки НТШ», Л., 2001, т. 242), його листування з К. Грушевською та М. Грушевською, М. Гайво­­ронським; у спів­авт. з О. Фроло­­вим написала сценарій т/ф «Ко­­лесси. Честь і дяка» (1999, реж. О. Фролов).

Літ.: Дочки композитора // Вільна Ук­­ра­­їна. 1964, 29 груд.; Софроненко Р. Тріо сестер // Там само. 1966, 13 лют.; Романюк П. Бахівські концерти // Молода Галичина. 1995, 1 черв.; Козлов В. Звучать шедеври // Високий замок. 1995, 22 черв.; Савицький Р. Музикознавство у «Рамках НТШ» // Свобода. Нью-Йорк, 2001, 12 січ.

Б. М. Фільц


Покликання на статтю