Кліматологія — Енциклопедія Сучасної України

Кліматологія

КЛІМАТОЛО́ГІЯ – наука про клімат, його генезис під дією кліматоутворювальних і географічних факторів, класифікацію і розподіл. К. займається вивченням клімату різних регіонів Земної кулі, істор. і геол. минулого (палеокліматологія), прогнозуванням змін клімату. Окремо виділяють методи кліматол. опрацювання метеорол. спостережень.

К. належить до системи геогр. наук, проте тісно пов'яз. із фіз. наукою про атмосферу – метеорологією, іноді її називають геогр. розділом метеорології, тому що клімат – це один із компонентів геогр. середовища. Первин. матеріал для клімат. дослідж. – багаторічні спостереження за метеорол. величинами й атмосфер. явищами на метеорол. станціях. Важливі й істор. свідчення про погоду (напр., записи у літописах). У сучас. К. широко впроваджують аерокосмічні, супутник. методи спостережень та матем. методи оброблення даних, працюють над створенням теор. моделей клімату, пов'яз. із проблемами прогнозування. Розрізняють заг. та прикладну К. Заг. К. досліджує формування клімату. Вона охоплює розділи заг. циркуляції атмосфери, радіац. та теплового балансу Землі в її планетар. режимі, що дає змогу визначити клімат. зони та їхню взаємозумовленість, залежність між фіз.-геогр. умовами і кліматом, вплив на клімат та його зміни в часі. Заг. К. вивчає також типи погоди та вплив місц. клімат. умов на клімат регіону в цілому, досліджує кліматоутворювал. фактори протягом року, тривалість і особливості клімат. сезонів, характеризує клімат. ресурси окремих частин Земної кулі. До заг. К. належать кліматографія (вивчає типи кліматів і їхній розподіл), фіз. К. (досліджує генезис клімату та його фіз. особливості), динам. К. (розглядає особливості клімату як результат процесів заг. циркуляції атмосфери), аерокліматологія (вивчає клімат. умови у тропосфері та стратосфері), космічна (супутник.) К. Прикладна К. вивчає вплив клімату на об'єкти діяльності людини та її організм, на живі організми (рослин. і тварин. світ) і галузі госп-ва (біокліматологія, кліматотерапія, мед., с.-г., буд., авіац., ліс., транспортна, тех., екол. К., К. міста тощо).

В Україні дослідж. з К. проводять в Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-ті (Київ), в установах упр. гідрометеорології, Одес. екол. ун-ті, на спеціаліз. каф. ун-тів. Видано кліматол. довідники, кадастр, монографії з клімату України та окремих міст, атласи.

Літ.: Кліматологія. Терміни та визначення основних понять. 2001; Клімат України. 2003 (обидві – Київ).

В. М. Бабиченко, Н. В. Ніколаєва, Л. М. Гущина


Покликання на статтю