ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Інформаційні технології

ІНФОРМАЦІ́ЙНІ ТЕХНОЛО́ГІЇ – сукупність методів, програмно-технічних і технологічних засобів, що забезпечують зібрання, накопичення, оброблення, зберігання, представлення й розповсюдження інформації, а також автоматизацію керування бізнес-процесами організацій, проектування та виробництва устаткування. Ін. назва – інформ.-комунікац. технології. Від кін. 20 ст. І. т. широко застосовні у різних галузях людської діяльності: науці (оброблення експерим. даних, моделювання), освіті (електронні підручники, дистанц. навч.), медицині (діагност., аналіт. системи), мистецтві (електронні види мистецтва), ВПК (моніторинг, аналіз бойових умов, ситуац. моделювання), держ. упр. (електронний уряд, держ. довідк. та аналіт. інформ. системи), виробництві (АСК та проектування), фінанс. і банків. сферах (електронні гроші), комерції (упр. компаніями, підтримання взаємодії компаній, інтернет-магазини, системи замовлення квитків) та ін. У тих галузях, де інформація є кінцевим продуктом (б-ки, ЗМІ, видавнича справа, зв’язок), І. т. нині поступово перетворюються на гол. засіб виробництва. Тех. засоби І. т. – комп’ютерна (признач. для введення, оброблення, виведення й зберігання інформації) та комунікац. (реалізація технологій передавання інформації) техніка. Програмні засоби І. т. – системне (використовують для керування комп’ютерами та мереж. комунікаціями, підтримання процесів розроблення й виконання приклад. програм: операц. системи, програмні засоби організації комп’ютер. мереж, системи керування базами даних, засоби проміжного програм. забезпечення, інструм. засоби підтримання проектування і програмування, засоби захисту інформації тощо) та прикладне (програмні системи, орієнтов. на безпосереднє використання, – офісні програми, системи автоматизов. проектування, корпоративні інформ. системи, пошук. системи тощо) програмне забезпечення. Організац.-метод. забезпечення І. т. включає нормат.-метод. матеріали та інструкції з підготовки й організації робіт, експлуатації тех. засобів, зокрема з тех. безпеки та підтримання роботи устаткування. Стандартизація І. т. необхідна для сумісного використання продуктів різних виробників, їхньої взаємозамінюваності, порівняння якості. Офіц. стандарти в галузі І. т. встановлює Міжнар. організація зі стандартизації (International Organization for Standartization – ISO). І. т. є важливим засобом на шляху до інформаційного суспільства, зокрема завдяки Інтернету. Розвиток І. т. в Україні започаткував В. Глушков, засн. і дир. (1957–82) Інституту кібернетики АН УРСР. 2011 Україна за рівнем розвитку І. т. у світі посідала 75-е м. Розроблення І. т. та підготовку фахівців у цій сфері здійснюють інститути й центри Відділ. інформатики НАНУ, більшість університетів та НДІ України. Діють Асоціації І. т. України (2004) та підприємств І. т. України (2007), виходить низка спеціаліз. вид., зокрема «Інформаційні технології в освіті», «Інформаційні технології і засоби навчання», «Інформаційні технології і системи», «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія», «Системні дослідження та інформаційні технології», «Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони».

Літ.: Сухомлин В. А. Введение в анализ информационных технологий. Москва. 2003.

В. В. Тарасюк

Рекомендована література

  1. Сухомлин В. А. Введение в анализ информационных технологий. Москва. 2003.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Інформаційні технології / В. В. Тарасюк // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-12474. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Том ЕСУ:

11-й

Дата виходу друком тому:

2011

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

12474

Кількість переглядів цього року:

144

Схожі статті

Ілля Муромець
Світ-суспільство-культура  | Том 11 | 2011
В. В. Мараєва
Народна газета
Світ-суспільство-культура  | Том 22 | 2020
О. С. Залізнюк
Дзвони Лемківщини
Світ-суспільство-культура  | Том 7 | 2007
І. М. Дуда

Нагору