ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Етнографічна комісія ВУАН

ЕТНОГРАФІ́ЧНА КОМІ́СІЯ ВУАН Засн. у травні 1921 як секція (голова В.-С. Клінґер), у червні об’єднана з Е. К. УНТ у Києві, від 1922 – Етногр.-фольклорна Комісія при ВУАН. Голова – А. Лобода; секр. – А. Онищук, від 1924 – В. Петров. При Е. К. існували Кабінет муз. етнографії (створ. 1922, кер. К. Квітка), Кабінет моногр. вивчення села (засн. 1929, кер. В. Петров), Кабінет нац. меншостей (від 1929, кер. Є. Рихлік). Е. К. встановила й підтримувала зв’язки з краєзнав. закладами Житомира, Чернігова, Полтави. У складі Е. К. – понад 30 чл., мережа постій. кореспондентів, кілька тис. збирачів. В Е. К. працювали Л. Заглада, Олена Пчілка, В. Білий, Є. Кагаров, С. Терещенко, К. Копержинський, В. Щепотьєв, М. Гайдай, М. Левченко, В. Білецька, В. Кравченко та ін. Ініціювала створення низки етногр. і краєзнав. осередків для збирання матеріалів на місцях. Видавала праці з найменш досліджених питань етнографії (жести, міміка, початк. писемність, дит. мова тощо), «Етнографічний вісник» і «Бюлетень Етнографічної Комісії ВУАН» (1926–30, № 1–16), у якому друкували програми для збору етногр. матеріалу, плани засідань та обговорення доповідей. Наприкінці 1920-х рр. вивчала історію ф-к, заводів, робітн. побут; опублікувала розвідку «Українські цигани» (1931). Завдяки Е. К. вивчення етнографії та фольклористики було поставлено на наук. основу, розроблено розгорнуту програму проведення наук. дослідж. 1931 набула статусу установи етногр. циклу Соц.-екон. відділу ВУАН. 1932 діяльність керівництва Е. К. була кваліфікована як «ворожа пролетаріатові й реакційна», а наступ. року Е. К. разом з ін. етногр. та археол. закладами перетворена на Спілку інституцій матеріал. культури; у лютому 1934 реорганізована в Інститут історії матеріал. культури ВУАН (згодом АН УРСР; нині Інститут археології НАНУ, Київ).

Літ.: Музиченко С. М. До 50-річчя заснування Етнографічної Комісії Всеукраїнської академії наук // УІЖ. 1971. № 6; Заремба С. З. Історико-краєзнавча діяльність Етнографічної Комісії ВУАН // НТЕ. 1985. № 1; Музиченко С. М. Біля витоків української радянської етнографії (Діяльність Етнографічної Комісії ВУАН) // Там само. 1986. № 4; Етнографічна Комісія ВУАН та краєзнавчий рух (20-ті роки ХХ ст.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. 2001. Вип. 17; Борисенко В. К. Нариси з історії української етнології 1920–1930-х років. К., 2002.

В. К. Борисенко

Рекомендована література

  1. Музиченко С. М. До 50-річчя заснування Етнографічної Комісії Всеукраїнської академії наук // УІЖ. 1971. № 6;
  2. Заремба С. З. Історико-краєзнавча діяльність Етнографічної Комісії ВУАН // НТЕ. 1985. № 1;
  3. Музиченко С. М. Біля витоків української радянської етнографії (Діяльність Етнографічної Комісії ВУАН) // Там само. 1986. № 4;
  4. Етнографічна Комісія ВУАН та краєзнавчий рух (20-ті роки ХХ ст.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. 2001. Вип. 17;
  5. Борисенко В. К. Нариси з історії української етнології 1920–1930-х років. К., 2002.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Етнографічна комісія ВУАН / В. К. Борисенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-18055

Том ЕСУ:

9-й

Дата виходу друком тому:

2009

Дата останньої редакції статті:

2009

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

18055

Кількість переглядів цього року:

21

Схожі статті

Бегма
Людина  | 2023
М. Л. Рубанець
Баран
Людина  |  Том 2 | 2016
М. М. Ключковська
Пейсахович
Людина  | 2023
Ж. М. Перцева

Нагору