ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Жерела до істориї України-Руси

«ЖЕРЕ́ЛА ДО ІСТО́РИЇ УКРАЇ́НИ-РУСИ́» – серійне багатотомне видання. Видавала Археогр. комісія НТШ у Львові 1895–1924. Друкували літописні, юрид., літ., статист. пам’ятки та докум. матеріали з історії Церкви, освіти й культури 16–18 ст. Ред. – М. Грушевський (т. 1–3), С. Томашівський (т. 4–6, 16), М. Кордуба (т. 12), В. Модзалевський (т. 22) та І. Крип’якевич (т. 8). Виходили нерегулярно. Із запланованих до видання томів видруковано частину (т. 1–8, 12, 16, 22). Складається з 5-ти осн. джерел. комплексів: 1) люстрацій (описів) 1564–66 Галиц., Перемишл. (т. 1–2), Сяноц. (т. 2), Холм., Белз. та Львів. (т. 3) земель та люстрацій 1570 (т. 7); 2) докум. матеріалів, літопис. пам’яток та розвідок з історії Галичини кін. 40 – поч. 70-х pp. 17 ст. (т. 4–6); 3) документів з історії укр. козаччини 1531–1631 (т. 8) та 1648–57 (т. 12); 4) донесень рим. нунціїв про Україну 1648–57 (т. 16); 5) щоденника (1735–40) ген. підскарбія Я. Марковича (т. 22). Остан. том завершує публікацію «Щоденника» в 4-х томах, яку розпочав О. Лазаревський (К., 1893–97, т. 1–3). Деякі томи мають подвійну порядк. нумерацію (заг. серійну та окремих джерел. комплексів). Більшість документів та матеріалів уперше введено до наук. обігу. Усі документи надруковано мовою оригіналів (лат., польс., італ., нім., рос.). Майже у всіх томах є ґрунт. вступні розвідки, імен. та геогр. покажчики, коментарі.

Літ.: Періодичні та серійні видання Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (1885–1939): Анотов. покажч. Л., 1990; Жарких М. Бібліографія Старої України (1240–1800 pp.). К., 1995. Зошит 2.

О. В. Ясь

Рекомендована література

  1. Періодичні та серійні видання Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (1885–1939): Анотов. покажч. Л., 1990;Google Scholar
  2. Жарких М. Бібліографія Старої України (1240–1800 pp.). К., 1995. Зошит 2.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Жерела до істориї України-Руси / О. В. Ясь // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-19072

Том ЕСУ:

9-й

Дата виходу друком тому:

2009

Дата останньої редакції статті:

2009

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

19072

Кількість переглядів цього року:

14

Схожі статті

Офтальмологічний журнал
Світ-суспільство-культура  | Том 24 | 2022
С. Б. Слободяник
Еврейская молодая мысль
Світ-суспільство-культура  | Том 9 | 2009
О. Ю. Горшихіна
Миргородський художньо-промисловий коледж
Світ-суспільство-культура  | Том 20 | 2018
В. М. Ханко

Нагору