ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Газу Інститут НАНУ

ГА́ЗУ Інститут НАНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми ефективного використання природного газу та альтернативних енергоносіїв у господарському комплексі. Засн. 1949 у Києві як Інститут використання газу в комунал. госп-ві та промисловості АН УРСР; від 1963 – Інститут газу АН УРСР; від 1994 – сучасна назва. Засн. і першим дир. Інституту був М. Доброхотов (1949–52). У структурі Інституту – 7 наук. (переробки і транспорту природ. газу, захисту атмосфер. повітря від забруднення, процесів горіння, газотерміч. процесів, термошарових процесів, проблем пром. теплотехніки, плазм. технологій), наук.-вироб. і конструктор. відділи, допоміжні та госп. підрозділи, вироб. база. Основні напрями наук. досліджень: розроблення енерго- та ресурсозберігал. технологій у різних галузях нар. господарства на основі підвищення ефективності використання природ. газу, технологій підготовки та використання альтернатив. енергоносіїв у транспорті і в енергоустановках децентралізованого тепло- та електропостачання; проблеми переробки пром. та побут. відходів, захисту повітр. басейну від забруднення. Фахівці Інституту розробили наук. основи переведення пром. печей на опалення природ. газом, метод непрямого радіац. нагріву металу, каскадні холодил. цикли скраплення природ. газу, установки газотерміч. напилювання покриттів, котел. агрегати для гарячого водопостачання, комплекс програм моделювання газотранспорт. систем та розрахунків властивостей вуглеводнів, установки термокаталітич. знешкодження шкідливих пром. викидів, технології безкоксової металургії та виробництва металевих порошків, сорбенти-поглиначі нафтопродуктів тощо. В Інституті працювали В. Копитов, К. Махорін, М. Захариков, О. Сигов, О. Клименко, А. Єринов. Нині серед н. с. – 8 д-рів (1 академік, 1 чл.-кор. НАНУ, 7 проф.) і 47 канд. н. Серед відомих науковців – І. Карп, Б. Бондаренко, І. Сігал, Б. Сорока, Ю. Хвастухін, В. Жовтянський, О. П’ятничко. Інститут видає ж. «Екотехнології та ресурсозбереження». Директор Інституту – Г. Жук (від 2021).

Б. К. Ільєнко

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Газу Інститут НАНУ / Б. К. Ільєнко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-28165. – Останнє поновлення : 29 січ. 2024.

Том ЕСУ:

5-й

Дата виходу друком тому:

2006

Дата останньої редакції статті:

2024-01-29

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

28165

Кількість переглядів цього року:

3

Схожі статті

Геотехнічної механіки Інститут ім. М. Полякова НАНУ
Наукові центри  | Том 5 | 2006
В. Г. Перепелиця
Загальної та  невідкладної хірургії  інститут НАМНУ
Наукові центри  | Том 10 | 2024
С. В. Сушков
Геофізики Інститут ім. С. Субботіна НАНУ
Наукові центри  | Том 5 | 2024
Д. Є. Макаренко

Нагору