ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Горнунг Борис Володимирович

ГО́РНУНГ Борис Володимирович (Горнунг Борис Владимирович; 13(25). 12. 1899, Москва – 02. 10. 1976, там само) – російський мовознавець. Доктор філологічних наук (1960, без захисту дис.). Закін. істор.-філол. факультет Моск. університету (1921). У 1922–26 – один із засн. і автор неофіц. літ.-філос. машинопис. ж. «Гермес» і «Гиперборей», альманаху «Мнемозина». Від 1924 – старший науковий співробітник Держ. академії худож. наук (Москва), після закриття якої 1929–35 працював бібліографом Держ. наук.-тех. б-ки, Держ. б-ки СРСР ім. В. Леніна; 1938–49 – ред. антич. і літ-ри серед. віків Держлітвидаву, водночас – старший науковий співробітник, вчений секр. Інституту світ. літ-ри АН СРСР; від 1950 – вчений секр. Інституту мовознавства АН СРСР; від поч. 1960-х рр. до 1964 – старший науковий співробітник Інституту рос. мови АН СРСР. 1963 у Москві у значно скороченому вигляді вийшла монографія Г. «Из предыстории образования общеславянского языкового единства», де з допомогою лінгвіст. аналізу на основі археол. даних визначав динаміку територ. розповсюдження протослов’ян; стверджував що трипільці є мовними предками протослов’ян. Автор розділів у 1-му т. кн. «История греческой литературы» (Москва, 1946). Упорядковано 2 т. раніше не опубл. віршів, перекладів, статей і есе Г. «Поход времени» (Москва, 2001).

Пр.: Л. Н. Толстой и традиции «нового искусства» // Эстетика Льва Толстого: Сб. ст. Москва, 1929; К постановке вопроса об исторической общности индоевропейских языков // Изв. АН СССР. Отдел. литературоведения и языкознания. Т. 9. Москва, 1950 (нім. перекл. – Берлін, 1952); Проблема языкового родства и образования языковых семей // Тр. Ин-та языка и лит-ры АН Латв. ССР. Рига, 1953. Т. 2.

Н. Ф. Клименко

Основні праці

Л. Н. Толстой и традиции «нового искусства» // Эстетика Льва Толстого: Сб. ст. Москва, 1929; К постановке вопроса об исторической общности индоевропейских языков // Изв. АН СССР. Отдел. литературоведения и языкознания. Т. 9. Москва, 1950 (нім. перекл. – Берлін, 1952); Проблема языкового родства и образования языковых семей // Тр. Ин-та языка и лит-ры АН Латв. ССР. Рига, 1953. Т. 2.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Горнунг Борис Володимирович / Н. Ф. Клименко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-31349

Том ЕСУ:

6-й

Дата виходу друком тому:

2006

Дата останньої редакції статті:

2006

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

31349

Кількість переглядів цього року:

4

Схожі статті

Бернштейн
Людина  |  Том 2 | 2003
М. Г. Железняк
Калнинь
Людина  |  Том 12 | 2023
П. Ю. Гриценко
Котков
Людина  |  Том 15 | 2014
С. І. Очеретянко

Нагору