ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Комісія для виучування продукційних сил України ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ ВИУ́ЧУВАННЯ ПРОДУКЦІ́ЙНИХ СИЛ УКРАЇ́НИ ВУАН Засн. 1919 з ініціативи та під головуванням В. Вернадського як Комісія для досліду вироб. сил України, у тому ж році перейменов. у Комісію для виучуван­­ня природ. багатств України. Першочерг. завдання – укласти й видати зб. «Природні багатства України». З цією метою насамперед створ. секції з вивчення корис. копалин, гідротех. (обидві – керівник В. Лучицький), з буд. матеріалів України, з палива (обидві – С. Тимошенко), хім.-тех. (В. Шапошников), у складі яких діяли відділи з геол. дослідж. донец. вугілля, з вивчення способів рац. спалення кам’яного вугілля, з торфу, залізнич., гідрології, меліорації, болотознавства та ін. Наприкін­ці 1919 була найструктурованішою та найчисельнішою установою УАН – у її складі діяло 7 секцій, яким підпорядк. 7 комітетів, 6 підсекцій і 4 відділи. Серед чл. комісії – В. Кістяківський, М. Кащенко, Е. Гарф, Б. Лисін, О. Фомін, С. Франкфурт, М. Ма­­люшицький, С. Кушакевич, Г. Ви­­соцький, Б. Личков, О. Сперанський, І. Шевирьов, В. Артоболевський, Є. Опоков, В. Плотніков, Д. Белінґ, М. Шарлемань, В. Різниченко. Після від’їзду В. Вернадського до Петрограда (нині С.-Петербург) 1921 припи­­нила діяльність, однак формаль­­но не була скасована. 1926 відновила роботу, 1927 змінила назву. Голова – Л. Яснопольсь­­кий, заст. – К. Симінський, Є. Опо­­ков, чл. – Г. Де Метц, А. Ярошевич. Комісія видавала бюлетень «Продукційні сили України», де, серед ін., опубл. наук. розвідки М. Кащенка та К. Калачевської «Київський Акліматизаційний Сад, його походження та теперішня робота», Д. Лук’янова «Наукова подорож до Кавказу та Криму», С. Курдюмова «Науково-дослідні роботи над торфом на Україні», В. Тирановця «Коноплі та льон на Поліссі», М. За­­горовського «Гідробіологічні до­­сліди над лиманами північного узбережжя Чорного моря»; підготувала до друку «Атлас по хмілю» О. Табенцького; вивчала проблеми цукр. промисловості, економіки птахівництва (А. Ярошевич), гончар. кустар. промислів, с. господарства (лікар. і тех. рослини, шовківництво, картоплярство, хмелярство, тютюнництво). Активно співпрацювала із Комісією для виучування народного господарства України ВУАН, 1927–29 провела з нею 30 спіл. засідань, на яких обговорювалися важливі нар.-госп. проб­­ле­­ми. Член комісії брали участь у спец. нарадах при Вищій раді нар. господарства й Держплані УСРР з проблем буровугіл. промисловості, для яких підготували низку матеріалів, проектів і кошторисів у галузі геол., теплотех., хім. і екон. дослідж. бурого вугілля. 1929 включена до Соц.-екон. відділу, 1931 припинила існу­ван­­­ня. 1934 на базі комісії засн. Раду по вивченню продуктивних сил України НАНУ.

Літ.: Яременко Л. М. Документальна та бібліотечно-бібліографічна спадщи­­на комісій з вивчення продуктивних сил України УАН–ВУАН (1919–1931). К., 2002; див. також Комісії порайонного розроблення історії України ВУАН.

Р. В. Пилипчук, А. І. Шушківський

Рекомендована література

  1. Яременко Л. М. Документальна та бібліотечно-бібліографічна спадщи­­на комісій з вивчення продуктивних сил України УАН–ВУАН (1919–1931). К., 2002;
  2. див. також Комісії порайонного розроблення історії України ВУАН.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Комісія для виучування продукційних сил України ВУАН / Р. В. Пилипчук, А. І. Шушківський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-4360

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

4360

Кількість переглядів цього року:

4

Схожі статті

Марка польська
Світ-суспільство-культура  | Том 19 | 2018
Р. М. Шуст
Гранодіорит
Світ-суспільство-культура  | Том 6 | 2006
А. Я. Радзивілл
Запорожець
Світ-суспільство-культура  | Том 10 | 2010
Р. М. Романюк

Нагору