Львівської області // Мат. і дослідж. з археології Прикарпаття і Волині. Л., 1962. Вип. 4">
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лійчастого посуду Культура

ЛІ́ЙЧАСТОГО ПО́СУДУ Культура – археологічна культура доби енеоліту. Час існування – 3700–2800 рр. до н. е. Поширена на тер. Зх. і Центр.-Сх. Європи (від Нідерландів до Зх. України). Утворилася напри­кінці 5 – на поч. 4 тис. до н. е. у межиріччі Одера та Вісли на тер. сучас. Німеччини й Польщі на основі місц. мезоліт. племен під впливом наддунай. неоліт. куль­тур. Має декілька локал. варіантів, зокрема на території України (у Волин. і Львів. обл.) поширена т. зв. пд.-сх. група. Перші її пам’ятки випадково виявлені наприкінці 19 ст. У 1930-х рр. Л. п. К. досліджували О. Цинкаловський і М. Смішко, у 2-й пол. 20 ст. – Ю. Захарук і М. Пелещишин. Загалом відомо бл. 300 поселень, розташ. на високих мисах або берегах річок. Житла наземні, стовпової конструкції, з глиняними стінами. Поруч зустрічаються вогнища (деякі з них могли мати основу у вигляді дерев’яного каркаса, обмазаного глиною) та госп. ями. Носії Л. п. К. займалися землеробством і скотарством (з переважанням останнього), знаряддя праці виготовляли найчастіше з кременю, рідше – з кістки, рогу та каменю (сокири з грибоподіб. обухом), дуже рід­ко – з міді. Характерні типи посуду: горщики з високими лійчастими вінцями (звідси і назва культури), фляги, амфори, друш­ляки та черпаки з крильцеподіб. або зооморф. ручками, прикра­шені орнаментом (штампи у ви­­гляді прямокутника, овалу, трикутника, зиґзаґа тощо). Особ­ли­вими знахідками є глиняні модельки сокирок. Поховал. па­м’ят­ки представлені мегалітами. На території України таких комплексів не зафіксовано, однак значну їхню кількість виявлено у Польщі. Л. п. К. контактувала з трипільською культурою та баден. культурою. У пд.-сх. периферії вона відзначається консервативністю матеріал. культури. Істор. доля носіїв Л. п. К. невідома.

Літ.: Захарук Ю. Н. Поселение куль­туры воронковидных сосудов на Волы­ни // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Ин-та истории материал. культуры АН СССР. Москва, 1957. Вып. 67; Смішко М. Ю., Пе­­лещишин М. А. Поселення культури лійчастого посуду в с. Малі Грибовичі Львівської області // Мат. і дослідж. з археології Прикарпаття і Волині. Л., 1962. Вип. 4; Археология Украинской ССР. Т. 1. К., 1985; Środowisko naturalne i człowiek nad Górnym Dniestrem – rejon Kotliny Halicko-Bukaczowskiej w pra­dzi­ejach i wczesnym średniowieczu. Kra­­ków, 2014.

А. М. Гавінський

Рекомендована література

  1. Захарук Ю. Н. Поселение куль­туры воронковидных сосудов на Волы­ни // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Ин-та истории материал. культуры АН СССР. Москва, 1957. Вып. 67;Google Scholar
  2. Смішко М. Ю., Пе­­лещишин М. А. Поселення культури лійчастого посуду в с. Малі Грибовичі Львівської області // Мат. і дослідж. з археології Прикарпаття і Волині. Л., 1962. Вип. 4;Google Scholar
  3. Археология Украинской ССР. Т. 1. К., 1985;Google Scholar
  4. Środowisko naturalne i człowiek nad Górnym Dniestrem – rejon Kotliny Halicko-Bukaczowskiej w pra­dzi­ejach i wczesnym średniowieczu. Kra­­ków, 2014. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лійчастого посуду Культура / А. М. Гавінський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55459

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Історичні місця

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55459

Схожі статті

Донецьке городище
Історичні місця  | Том 8 | 2008
О. В. Сухобоков
Культура мови
Історичні місця  | Том 16 | 2016
О. Д. Пономарів
Межиріцький Свято-Троїцький монастир
Історичні місця  | Том 20 | 2018
О. А. Бондарчук, О. Л. Позіховський

Нагору