ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Літопис “Червоної калини”

«ЛІТО́ПИС “ЧЕРВО́НОЇ КАЛИ́НИ”» – часопис. Засн. 1929 у Львові кооперативом «Червона калина» як ілюстров. щомісячник історії та побуту, що за роки видання трансформувався у воєнно-істор. журнал. Вміщував науково-популярні статті про різні періоди історії України, спогади учасників Визв. змагань 1917–21, докум. матеріали, біо­графії, бібліо­графію та художні твори, що стосувалися воєн. історії. Осн. тема публікацій – історія визв. змагань із ракурсами висвітлення початків розвитку стрілец. руху в Галичині на поч. 20 ст. та обговорення їхніх наслідків. Серед авторів публікацій були офіцери високих рангів і старшини Армії УНР, УСС, УГА, Військ.-мор. сил Украї­ни, зокрема В. Галан, О. Доценко, В. Євтимович, В. Курманович, А. Марущенко-Богданівський, М. Неклієвич, В. Петрів, Р. Сушко, С. Шрамченко. Поміт. явищем стали воєнно-істор. хроніки, де на основі записів у військ. журналах та особистих щоденників учасників подій із залученням військ. документів описувалася історія окремих військ. підрозділів: «Історія 8 галицької бригади давнішої “Групи Рудки” або “Групи Гофмана”» І. Карпин­ця, «Історія 4-го Запоріжського полку ім. полк. Богуна» А. Тарнавського, «Шляхом слави 9-ої бригади УГА» С. Божика, «При VII-ій бригаді УГА» П. Миговича, «Отаманщина» М. Середи тощо. Також опубл. спогади сотника УГА Б. Гнатевича, генерал-четаря А. Кравса, поручника УГА П. Миговича, генерала флоту В. Савченка-Більського та ін. Цін­ний біогр. матеріал містять стат­ті, спогади та нариси про С. Петлюру, В. Курмановича, М. Юнакова, Є. Коновальця, А. Шаманека, Л. Мацієвича, а також менш відомих осіб. У часописі вміщували розповіді про вирішал. бої та окремі епізоди військ. операцій (автори М. Алиськевич, В. Бачинський, Ф. Коковський, М. Островерха, В. Совенко та ін.). У рубриці «Матеріали і докумен­ти» оприлюднено дипломат. депеші, військ. накази й звіти, особисті листи кер. укр. військ. формувань, списки загиблих, поранених та інвалідів вій­ни, а також карти воєн. походів, схеми розташування військ. підрозділів під час ведення бою тощо. Серед ілюстрацій – фото учасників воєн. подій, військ. підрозділів під час маневрів, навч., реліг. відправ, відзначення урочистостей, відзнак різних родів військ укр. армії, військ. рангів і клейнодів (булав, перначів, пра­порів, похід. образів). Рубрика «Бібліо­графія» представляла ретроспективну інформацію, що стосувалася вид. про воєнні події, списки періодики, яка виходила у таборах для інтернованих (уклали К. Купченко, І. Шендрик, Л. Бачинський). Під заголовком «Рецензії та замітки» від­гуки на воєнну й істор. літературу друкували І. Кедрин-Рудницький, Л. Граничка (Луців), М. Брилинський та ін. Питання давньої історії розглянуто у наук. публікаціях М. Андрусяка, Б. Гошовського, Т. Коструби, Б. Лепкого, М. Рудницького, В. Січинського, С. Федорова. Обговорювалася потреба збереження місць слави, стрілец. могил, друкувалися фото пам’ятників та їхніх проектів, висвітлювалася діяльність Товариства охорони воєн. могил. Опубл. на сторінках журналу хроніки, спогади, біографії, документи, ілюстрац. матеріали складають масштабну картину Визв. змагань 1917–21. Відп. ред. – Т. Мар­тинець та П. Пасіка, ред. – Л. Лепкий і В. Левицький. Обкладинки оформлювали художники Е. Козак, М. Бутович та ін. 1939 вид. припинено. 1991 журнал відновлено з метою сприяти формуванню нац. свідомості громадян відродженої держави. Планував­ся як щомісячник, але через брак коштів виходив здвоєними і потрій. числами. Публікував статті й спогади про історію УГА, УСС, УПА, у яких йшлося про маловідомі події та факти боротьби, оприлюднював тексти військ. і політ. документів. Гол. публікації: нарис В. Гордієнка «Листопад. Сходження на Голгофу: (Істо­рія УГА)», статті Ю. Шанти «Закарпатська Україна, 1939», М. Ге­ника «Зрада Ради Амбаса­дорів», розвідки Б. Якимовича, І. Антонюка, Д. Юсипа та ін. авторів. У рубриці «Постаті. Хто є хто?» надрук. біогр. нариси та спогади про Є. Петрушевича, Д. Вітовського, Є. Коновальця, М. Тар­навського, Т. Галущинського, Ю. Шкрумеляка, О. Микитку, І. Іванця; «Архів» – низку військ. документів різних років; «Із-за ґрат» – мемуари очевидців злочинів нім. окупантів та працівників НКВС у роки 2-ї світової вій­ни; «Наш край» – матеріали, пов’язані з культурою Зх. України, в яких укр. ментальність розкривалася на прикладах традицій, звичаїв, історії нар. ремесел. Автори публікацій: І. Гуньовський, В. Зва­рич, Р. Коритко, Ю. Лукомський, В. Петегирич, О. Федорів-Ходак, Д. Гуменна, Г. Стельмащук. Істор. повісті містила «Читальня для молоді», поезії – «Стрілецька пісня» та «Зів’яле листя», гумор – «Сторінка стрілецького гумору» і рубрика «Стрілецькі усмішки». Важливі питання культури й духовності обговорювали під заголовком «На варті» письменники і науковці Львова. Рубрика «Голоси журавлів» містила спогади авторів з діаспори та їхні дослідж. питань історії, «Галерея старої фотографії» – добірки світлин, що ілюстрували тематику публікацій. Шеф-ред. – О. Ходак, заст. і ред. – Р. Коритко. 1996 часопис припинив існування.

Літ.: Ходак О. Нове життя «Червоної Калини» // За вільну Україну. 1991, 22 трав.; Передирій В. А. Видання «Червоної Калини» (1922–1939): Історико-бібліогр. дослідж. Л., 2004; Її ж. «Літопис “Червоної Калини”» – часопис періоду становлення незалежності Украї­ни (1991–1996) // Зб. наук. пр. Н.-д. центру періодики. Л., 2006. Вип. 14.

В. А. Передирій

Рекомендована література

  1. Ходак О. Нове життя «Червоної Калини» // За вільну Україну. 1991, 22 трав.;Google Scholar
  2. Передирій В. А. Видання «Червоної Калини» (1922–1939): Історико-бібліогр. дослідж. Л., 2004;Google Scholar
  3. Її ж. «Літопис “Червоної Калини”» – часопис періоду становлення незалежності Украї­ни (1991–1996) // Зб. наук. пр. Н.-д. центру періодики. Л., 2006. Вип. 14. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Літопис “Червоної калини” / В. А. Передирій // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55865

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Періодика

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55865

Схожі статті

Киевские ведомости
Періодика  | Том 13 | 2013
О. Ф. Когут
Вперед
Періодика  | Том 5 | 2006
В. І. Луговий
Крымуша
Періодика  | Том 15 | 2014
Р. М. Токарева

Нагору