ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Логоцентризм

ЛОГОЦЕНТРИ́ЗМ – термін, запропонований Ж. Дерридою для позначення системи головних інтенцій, властивих західній культурі епохи модерну, орієнтованій на пошук об’єк­тив­­них та незмінних законів розвитку реальності. Гол. епістемол. орієнтири Л.: існує об’єктивна реальність, що розвивається природ. шляхом; неприродні сутності у світі відсутні принципово; природ. розвиток відбувається закономірно; ця закономірність може бути відкритою й вивченою; пізнання закономірностей світу є пізнанням його суті, чим займається наука як абсолют. та ефектив. шлях досягнення істини. Л. характеризує властиве для класич. традиції модерну (разом із релігією, метафізикою, наукою, мистецтвом) культивування принципів ліній. детермінізму, методол. стандартів, загалом «ґранднаративів» – оповідей, викладення ментал. образів та ідей у тексті, що вважають домінантними у культурі певної доби. Зокрема для модерну панівними є такі наративи, як Розум, Смисл, Ідея, Логос (Ж.-Ф. Ліотар). Наратив є банал. продуктом інтелектуал. діяльності людини, тобто вторин. явищем, порівняно з реал. буттям. Актуалізується боротьба з «центризмами», де практикують гіперболізацію значимості певного чинника або ситуації, штучно вилучених із ціліс. контексту реальності. Подолання й десакралізація цих традицій Л. було першочерговим завданням постмодернізму. Ж. Деррида багато уваги приділяв критиці «онто-тео-телео-фало-фоно-логоцентризму» як важливої пе­­редумови осмислення демократичності співіснування «центризмів», що успішно втілюється в побудовах постструктуралізму, методол. анархізму, пост­фундаменталізму тощо. Одним із суттєвих недоліків Л., на думку постмодерністів, є презумпція універсал. закономірностей світобудови, несприйняття вірогідності (закономірностей у руслі неліній. детермінізму) й непередбачуваних можливостей дискурсу, фактична заборона на вільну асоціативність мислення. Подолання Л. є необхідним для звільнення від волюнтарист. диктату Розуму та Ідеї над реал. життям із його семантич. безмежністю, вітальністю, несвідомим, непередбачуваною процесуальністю тощо. У цьому аспекті здійснено поворот від метафізики детермінізму до філософії нестабільності, синергії (І. Пригожин, Г. Гакен), подолання ідеологій демаркаціонізму (розведення наукового і ненаукового), універсалізму та кумулятивізму.

Літ.: Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтики / Пер. с франц. Мос­ква, 1989; Деррида Жак в Москве: деконструкция путешествия / Пер. с франц. и англ. Москва, 1993; Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с франц. С.-Петербург, 1998; Фуко М. Археологія знання / Пер. з франц. К., 2003.

М. М. Кисельов

Рекомендована література

  1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтики / Пер. с франц. Мос­ква, 1989;Google Scholar
  2. Деррида Жак в Москве: деконструкция путешествия / Пер. с франц. и англ. Москва, 1993;Google Scholar
  3. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с франц. С.-Петербург, 1998;Google Scholar
  4. Фуко М. Археологія знання / Пер. з франц. К., 2003. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Логоцентризм / М. М. Кисельов // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-56161

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

56161

Кількість переглядів цього року:

35

Схожі статті

Анкудінов
Людина  | 2024
В. М. Паппо-Користін
Майстренко-Вакуленко
Людина  |  Том 18 | 2017
О. К. Федорук
Калинович
Людина  |  Том 12 | 2012
Н. Ф. Клименко

Нагору