Київське релігійно-філософське товариство (КРФТ) — Енциклопедія Сучасної України

Київське релігійно-філософське товариство (КРФТ)

КИ́ЇВСЬКЕ РЕЛІГІ́ЙНО-ФІЛОСО́ФСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО (КРФТ) – громадська організація, створена з метою розвитку православної культури, зокрема богослов'я та релігійної філософії, що ґрунтуються на віровченні Православної Церкви. Продовжує традиції однойм. т-ва, заснованого 1908 проф. і доц. Київ. духов. академії (В. Завітневич, П. Кудрявцев) та Ун-ту св. Володимира (О. Одарченко, П. Тихомиров). У 1916–17 В. Екземплярський видавав часопис «Христианская мысль», що фактично був органом т-ва. Один із найактивніших чл. – філософ В. Зеньковський. Т-во припинило свою діяльність 1919 через реліг. переслідування та вимушену еміграцію частини його чл. Сучасне КРФТ створ. 2003 за благословенням митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана). Серед засн. – протоієрей М. Макар (у чернецтві – архімандрит Амвросій; голова), І. Назаров, Н. Філіпенко. Нараховує бл. 80-ти чл. Т-во співпрацює з Київ. духов. академією і семінарією УПЦ МП, Париз. Свято-Сергієв. православ. богослов. ін-том. Осн. завдання – сприяння православно-християн. просвітництву, що зумовлює осмислення християн. основ життя, формування християн. відповідей на найгостріші проблеми сучасності, відродження вітчизн. християн. філософії. Діє постій. семінар «Православ'я і культура» (кер. – І. Назаров). Т-во регулярно організовує і проводить міжнар. наук. конф., зокрема «Богословське та філософське осмислення традиції ісихазму» (2005), «Православ'я і світ: богослов'я, філософія, культура» (2006), «Православ'я і сучасність: досвід зустрічі» (2009), «Спадщина Сергія Булгакова у сучасному соціо-гуманітарному дискурсі» (2011). У 2004 відновлено видання часопису «Христианская мысль», у якому друкують тексти доп. учасників конф., статті, що розкривають особливості присутності православ'я в сучас. культурі, матеріали з історії Православ. Церкви в Україні та КРФТ, багато з яких публікують уперше. Серед чл. – д-р богослов'я, протопресвітер Б. Бобринський, патролог, проф. богослов. ф-ту Афін. ун-ту, архімандрит Ніколай (Іоаннідіс), літургіст, д-р богослов'я, архімандрит Іов (Геча), історик Церкви, д-р богослов'я Й. ван Россум, фахівець з історії реліг. філософії, д-р фіз.-мат. н. С. Хоружий.

Літ.: Филиппенко Н. Киевское Религиозно-философское общество (1908–1919). Очерк истории. К., 2009.

Н. Г. Філіпенко


Покликання на статтю