Київське фізико-математичне товариство — Енциклопедія Сучасної України

Київське фізико-математичне товариство

КИ́ЇВСЬКЕ ФІ́ЗИКО-МАТЕМАТИ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО Засн. 1889 при Ун-ті св. Володимира М. Авенаріусом, В. Букреєвим, М. Ващенком-Захарченком, В. Єрмаковим, І. Рахманіновим, П. Ромером, Г. Сусловим (голова 1903–16), М. Хандриковим, М. Шіллером (перший голова), Е. Шпачинським. Осн. завдання – сприяння розвитку та популяризації фіз.-мат. наук, методики їх викладання. За час діяльності Т-ва до його складу обрано бл. 400 осіб – видатні учені, магістранти і студенти Ун-ту, викл. серед. навч. закладів. Протоколи засідань (усього відбулося 462, де заслухано 1025 доповідей) та праці своїх чл. Т-во друкувало в ж. «Университетскія извѣстія». Від кін. 1890-х рр. значну увагу приділяли метод. питанням – так склалася Київ. школа методики математики, до якої належали В. Єрмаков, П. Долгушин, М. Оглоблин, К. Щербина, М. Астряб, К. Лебединцев, М. Попруженко та ін. Одним із суттєвих напрямів діяльності Т-ва було читання курсів та публ. лекцій (їх організовувала особл. комісія під кер-вом В. Єрмакова), читаних як безкоштовно, так і за оплату, з благодій. метою (допомога потерпілим від засухи, на користь Фонду М. Лобачевського, для встановлення пам'ятників тощо). Найчастіше на засіданнях Т-ва виступали К. Суслов (98), В. Єрмаков (91), М. Шіллер (86), Й. Косоногов (59), Д. Ґраве (48), О. Білімович (36), І. Бєлянкін (35), П. Воронець (30). У 1917 припинило діяльність.

В. О. Добровольський


Покликання на статтю