Інформаційні технології — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційні технології

ІНФОРМАЦІ́ЙНІ ТЕХНОЛО́ГІЇ – сукупність методів, програмно-технічних і технологічних засобів, що забезпечують зібрання, накопичення, оброблення, зберігання, представлення й розповсюдження інформації, а також автоматизацію керування бізнес-процесами організацій, проектування та виробництва устаткування. Ін. назва – інформ.-комунікац. технології. Від кін. 20 ст. І. т. широко застосовні у різних галузях людської діяльності: науці (оброблення експерим. даних, моделювання), освіті (електронні підручники, дистанц. навч.), медицині (діагност., аналіт. системи), мист-ві (електронні види мист-ва), ВПК (моніторинг, аналіз бойових умов, ситуац. моделювання), держ. упр. (електронний уряд, держ. довідк. та аналіт. інформ. системи), вироб-ві (АСК та проектування), фінанс. і банків. сферах (електронні гроші), комерції (упр. компаніями, підтримання взаємодії компаній, інтернет-магазини, системи замовлення квитків) та ін. У тих галузях, де інформація є кінцевим продуктом (б-ки, ЗМІ, видавнича справа, зв'язок), І. т. нині поступово перетворюються на гол. засіб вироб-ва. Тех. засоби І. т. – комп'ютерна (признач. для введення, оброблення, виведення й зберігання інформації) та комунікац. (реалізація технологій передавання інформації) техніка. Програмні засоби І. т. – системне (використовують для керування комп'ютерами та мереж. комунікаціями, підтримання процесів розроблення й виконання приклад. програм: операц. системи, програмні засоби орг-ції комп'ютер. мереж, системи керування базами даних, засоби проміжного програм. забезпечення, інструм. засоби підтримання проектування і програмування, засоби захисту інформації тощо) та прикладне (програмні системи, орієнтов. на безпосереднє використання, – офісні програми, системи автоматизов. проектування, корпоративні інформ. системи, пошук. системи тощо) програмне забезпечення. Організац.-метод. забезпечення І. т. включає нормат.-метод. матеріали та інструкції з підготовки й орг-ції робіт, експлуатації тех. засобів, зокрема з тех. безпеки та підтримання роботи устаткування. Стандартизація І. т. необхідна для сумісного використання продуктів різних виробників, їхньої взаємозамінюваності, порівняння якості. Офіц. стандарти в галузі І. т. встановлює Міжнар. орг-ція зі стандартизації (International Organization for Standartization – ISO). І. т. є важливим засобом на шляху до інформаційного суспільства, зокрема завдяки Інтернету. Розвиток І. т. в Україні започаткував В. Глушков, засн. і дир. (1957–82) Ін-ту кібернетики АН УРСР. 2011 Україна за рівнем розвитку І. т. у світі посідала 75-е м. Розроблення І. т. та підготовку фахівців у цій сфері здійснюють ін-ти й центри Відділ. інформатики НАНУ, більшість ун-тів та НДІ України. Діють Асоціації І. т. України (2004) та підпр-в І. т. України (2007), виходить низка спеціаліз. вид., зокрема «Інформаційні технології в освіті», «Інформаційні технології і засоби навчання», «Інформаційні технології і системи», «Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія», «Системні дослідження та інформаційні технології», «Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони».

Літ.: Сухомлин В. А. Введение в анализ информационных технологий. Москва. 2003.

В. В. Тарасюк


Покликання на статтю