Імунопатологія — Енциклопедія Сучасної України

Імунопатологія

ІМУНОПАТОЛО́ГІЯ (від імуно… і патологія) – розділ імунології, який вивчає патологічні процеси в організмі людини, що виникають унаслідок неадекватної імунної відповіді організму при порушенні функціонування імунної системи та викликають імунні захворювання. Розрізняють вроджені та набуті порушення. Перші зумовлені недостат. розвитком тимуса, що призводить до розладу клітин. захис. реакцій, відсутністю або зниженням продукування антитіл, порушенням систем фагоцитозу або комплементу, вони спричиняють первинні імунодефіцити та ін. вроджені імунні захворювання. Набуті порушення виникають внаслідок впливу хім. (токсичні речовини, кортикостероїди, цитостатична терапія), фіз. (рентґенів., радіоактивне, електромагнітне випромінювання, травми, опіки), інфекц. (ВІЛ-інфекція) та ін. (захворювання печінки, нирок, злоякісні новоутворення, діабет) чинників на імунну систему. За цих умов спостерігають недостатнє формування імун. відповіді організму (вторинні імунодефіцити) або порушення імун. толерантності до влас. тканин (аутоімунізація). Аутоімунізація зумовлена появою антитіл і сенсибілізованих лімфоцитів, що взаємодіють з антигенами влас. організму. Вона може ускладнювати перебіг ін. захворювань і бути гол. причиною аутоімунних захворювань. У медицині для корекції імунопатол. станів використовують імуномодулятори – лікар. препарати, здатні підсилювати чи послаблювати певну ланку імун. відповіді, їх використання вимагає детал. обстеження пацієнта та аналізу причин виникнення імунопатол. процесу.

Літ.: Ильина Н. И., Гущин И. С., Латышева Т. В. и др. Иммунопатология и аллергология: Алгоритмы диагностики и лечения. Москва, 2003; Бережная Н. М., Чехун В. Ф. Иммунология злокачественного роста. К., 2005; Иммунная система и основные формы иммунопатологии. Ростов-на-Дону, 2006; Долгих В. Т. Основы иммунопатологии. Ростов-на-Дону, 2007; Полетаев А. Б. Иммунофизиология и иммунопатология. Москва, 2008; Новиков Д. К., Новиков П. Д. Клиническая иммунопатология. Москва, 2009.

С. В. Комісаренко


Покликання на статтю