Залізняк Андрій Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Залізняк Андрій Анатолійович

ЗАЛІЗНЯ́К Андрій Анатолійович (Зализняк Андрей Анатольевич; 29. 04. 1935, Москва – 24. 12. 2017, м. Таруса Калуз. обл., РФ) – російський мовознавець. Акад. РАН (1997). Держ. премія Росії, Велика золота медаль РАН, премія ім. О. Солженіцина (усі – 2007). Закін. Моск. ун-т (1958), навч. у Сорбонн. ун-ті (Париж). Працював у Моск. ун-ті викл. відділ. теор. і практ. лінгвістики; 1960–86 – ст. н. с. Ін-ту слов'янознавства і балканістики АН СРСР (Москва); викладав в ун-тах Парижа та Женеви. Наук. дослідження: рос. і слов'ян. мовознавство, структурна граматика та історія рос. мови, сх.-слов'ян. акцентологія, слов'ян.-іран. мовні зв'язки. Уклав «Грамматический словарь русского языка» (Москва, 1977; 4-е изд. 2003): для 100 тис. слів подав точну модель словозміни, запропонував класифікацію цих моделей; дослідж. стало основою для комп'ютер. програм автомат. морфол. аналізу, інформ. пошуку, машин. перекладу. Підготував «Грамматический очерк санскрита» для «Санскритско-русского словаря» В. Кочергіної (Москва, 1978; 3-е изд. 2005). Співавтор зб. «Новгородские грамоты на бересте» (Москва, 1986, т. 7; 1993, т. 9; 2000, т. 10; 2004, т. 11). Здійснив реконструкцію прихов. текстів Новгород. кодексу про перші роки християнства на Русі, науково обґрунтував оригінальність тексту «Слова о полку Ігоревім».

Пр.: Проблемы славяно-иранских языковых отношений древнейшего периода // Вопр. славян. языкознания. 1962. Кн. 6; От праславянской акцентуации к русской. 1985; Новгородские берестяные грамоты. 1989; «Мерило Праведное» ХIV века как акцентологический источник. 1990; Древненовгородский диалект. 1995; 2004; Проблемы изучения Новгородского кодекса ХІ века, найденого в 2000 г. 2003; «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. 2004; 2007; Древнерусские энклитики. 2008 (усі – Москва).

Г. В. Воронич


Покликання на статтю