Записки історично-філологічного відділу ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Записки історично-філологічного відділу ВУАН

«ЗАПИСКИ́ ІСТОРИ́ЧНО-ФІЛОЛОГІ́ЧНОГО ВІ́ДДІЛУ ВУАН» Виходили 1919–31 у Києві (до 1921 – як «Записки Історико-філологічного відділу УАН») переважно за редакцією П. Зайцева, А. Кримського, праці Істор. секції ВУАН – за редакцією М. та О. Грушевських. Наклад 1–2 тис. прим. Друкували розвідки та матеріали з усіх періодів історії України, історії сусп.-політ. думки, етнографії, фольклористики, мист-ва, мовознавства, а також наук. хроніку, огляди, рецензії, бібліо- та біогр. матеріали укр. учених: А. Кримського, М. Петрова, Д. Багалія, С. Смаль-Стоцького, Є. Тимченка, В. Данилевича, М. Сумцова, С. Єфремова, О. Грушевського, А. Ніковського, А. Лободи, В. Перетца. Остання здвоєна кн. 26/27 (ред. А. Кримський) знищена 1929 через арешти науковців у справі «СВУ».

Літ.: Видання Академії наук УРСР. 1919–1967: Суспільні науки: Бібліогр. покажч. К., 1969; Білокінь С. Про видання, заборонені на стадії верстки або тиражі яких було знищено (1920–1941) // До джерел: Зб. наук. пр. на пошану О. Купчинського з нагоди його 70-річчя. Т. 2. К.; Л., 2004.

О. В. Ясь

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
О. В. Ясь . Записки історично-філологічного відділу ВУАН // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14925 (дата звернення: 16.05.2021)