Електрозварювання Інститут ім. Є. Патона НАНУ (ЕЗІ) — Енциклопедія Сучасної України

Електрозварювання Інститут ім. Є. Патона НАНУ (ЕЗІ)

ЕЛЕКТРОЗВА́РЮВАННЯ Інститут ім. Є. Патона НАНУ (ЕЗІ) – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми зварювання, родинних технологій і спеціальної електрометалургії. Засн. 1933 у Києві з ініціативи Є. Патона (1933–53 – дир.; 1947 присвоєно його ім’я) на базі електрозварювал. лаб. (створ. 1929) при Каф. інж. споруд ВУАН і Електрозварювал. ком-ту ВУАН (створ. 1930). У 1930-х рр. в ЕЗІ запропоновано методи розрахунку та проектування звар. конструкцій, розроблено та розпочато впровадження на з-дах СРСР автомат. зварювання під флюсом, встановлено осн. напрями вивчення та впровадження зварювання. Під час нім.-фашист. окупації евакуйовано в м. Нижній Тагіл (Свердлов. обл., РФ) та розміщено на «Уралвагонзаводі». Там фахівці Ін-ту вперше в світі розробили автомат. зварювання броньових сталей і змонтували установки для зварювання танків, авіабомб та ін. озброєння. 1943 Є. Патону (першому серед акад. АН УРСР) присвоєно звання Герой Соц. Праці. Роботи, виконані ЕЗІ в перші післявоєнні роки, дозволили прискорити відновлення зруйнованої пром-сті СРСР, розвиток паливно-енергет. комплексу. Нові технології впроваджували у вироб-во труб, суден, домен. вагонеток та ін. конструкцій, буд-во мостів, резервуарів, трубопроводів тощо. Наприкінці 1940-х рр. в ЕЗІ створ. нові технології – електрошлак. зварювання, наплавлення і переплавлення для виготовлення потуж. устаткування енергет., металург., хім., атомної й ін. галузей пром-сті; на поч. 1950-х рр. спільно з ін. установами розроблено процеси дугового зварювання у вуглекислому газі, що дозволило механізувати зварювал. вироб-во сталевих конструкцій; від 1960-х рр. започатковано дослідж. зі створення технологій з’єднання на основі енергій електрон., лазер. і світлового променів, вибуху, тертя, дугової плазми, магнітно-імпульсної тощо, для виробів з алюмінію, титану, цирконію та ін. металів і сплавів, пластмас, керметів у авіа-, ракето-, суднобудуванні, атом. і хім. пром-сті, радіоелектроніці, приладобудуванні запропоновано аргонодугове, електронно-променеве, контактне, плазмове, дифузійне зварювання, паяння, напилення, наплавлення. 1969 на борту косміч. корабля «Союз-6» уперше в світі здійснено експерименти зі зварювання за допомогою установки «Вулкан», розробленої в ЕЗІ. 1984 за бортом орбітал. станції у відкритому космосі проведено експерименти зі зварювання, паяння, різання і напилювання. Від 1986 – НТК. Нині Ін-т продовжує створювати високопродуктивні технології, нове устаткування і матеріали, зберігаючи свій статус одного з провід. світ. наук. центрів. Тут розвиваються нові напрями одержання неорган. матеріалів з аморф., нано- і мікророзмір. запрограмованою структурою та складом, гібридні технол. процеси; вдосконалюються технології переплаву металів, методи діагностики конструкцій; здійснюється розроблення устаткування на новій елемент. базі тощо. Зокрема у 1990–2000-х рр. створ. методи електронно-променевого зварювання ракет. конструкцій з високоміц. алюмінієвих сплавів; плазмово-індукційного плавлення монокристалів тугоплавких металів для атом. енергетики й аерокосміч. техніки, отримання композит. біметал. виробів за допомогою електрошлак. процесів контактного зварювання з пульсуючим оплавленням прокату з великою площею перерізу. Серед досягнень світ. рівня – дослідж. і широке впровадження в клінічну практику терміч. різання м’яких живих тканин; з’єднання розрі- зів тканин і органів. У структурі ЕЗІ – 45 наук. відділів і лабораторій; Наук.-інж. центр зварювання та контролю в галузі атом. енергетики України, Наук.-інж. центр «Матеріалообробка вибухом», Інж. центр електронно-променевого зварювання, Наук.-вироб. центр «Титан», Наук.-інж. центр електрошлак. технологій, Наук.-тех. центр «Перспективні технології», Міжгалуз. навч.-атестац. центр, Міжнар. асоц. «Зварювання», Зовн.-торг. вироб. підпр-во «ІНПАТ», Наук.-тех. центр забезпечення якості та сертифікації «Сепроз», Наук.-інж. центр «Дуга», Інж. центр зварювання тиском, Запоріз. наук.-інж. центр плазм. технологій, Міжнар. центр електронно-променевих технологій, дослідне конструктор.-технол. бюро, експериментал. вироб-во, 3 дослід. з-ди, технопарк (бл. 30-ти підпр-в і орг-цій). Ін-т є базовою орг-цією Міждерж. наук. ради з питань зварювання і родин. технологій, гол. наук. центром зварювання серед країн СНД, входить до Наук. ради з нових матеріалів Міжнар. асоц. академій наук. ЕЗІ виконує пошук. та дослідно-пром. роботи спільно з низкою провідних спеціаліз. установ і підпр-в України, має усталені зв’язки з наук. центрами, лабораторіями та фірмами США, Китаю, Німеччини, Великої Британії, Франції, Японії, Пд. Кореї. Видає журнали «Автоматическая сварка», «Современная электрометаллургия», «Сварщик», «Техническая диагностика и неразрушающий контроль», «The Paton Welding journal», «Adrances in Electrometallurgy». До 2008 науковцями Ін-ту отримано 67 Ленінських і Держ. у галузі н. і т. СРСР, УРСР та України премій. Серед провідних науковців – акад. НАНУ, РАН Б. Патон (від 1953 – дир.), акад. АН УРСР, чл.-кор. АН СРСР К. Хрєнов; акад. НАНУ Г. Григоренко, Д. Дудко, С. Кучук-Яценко, В. Лебедєв, Л. Лобанов, В. Махненко, Б. Медовар, Б. Мовчан, І. Походня, Б. Тимофєєв, К. Ющенко; чл.-кор. АН УРСР П. Буштедт, А. Макара; чл.-кор. АНУ Б. Касаткін; чл.-кор. НАНУ М. Жадкевич, А. Іщенко, В. Кир’ян, І. Кривцун, В. Кудінов, В. Лакомський, О. Назаренко, В. Труфяков, В. Хорунов. ЕЗІ нагороджено орденами Леніна (1967), Трудового Червоного Прапора (1954), Жовтн. Революції (1984). Станом на 2009 тут працює 320 н. с., серед яких 14 акад. і чл.-кор. НАНУ, 76 д-рів і 200 канд. н.

Літ.: Патон Є. О. Робота електрозварювальної лабораторії ВУАН // Журн. індустр.-тех. циклу. 1932; Институт электросварки им. Е. Патона. К., 1959; Патон Б. Е. Состояние и перспективы развития сварочного производства в СССР // Проектирование сварных конструкций. К., 1965; Ладивір І. І. Вклад учених АН УРСР у перемогу над фашистською Німеччиною. К., 1970; Патон Б. Е. Наука. Техника. Прогресс. Москва, 1987; Корниенко А. Н. История сварки. XV – середина ХХ вв. К., 2004; Його ж. Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона – 70 років // НН. 2004. № 3; Лобанов А. Ефект високих технологій. Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона – 70 років // Вісн. НАНУ. 2004. № 9; Патон Б. Е. Современные достижения ИЭС им. Е. О. Патона в области сварки и родственных процессов // АС. 2005. № 8.

С. І. Кучук-Яценко

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
С. І. Кучук-Яценко . Електрозварювання Інститут ім. Є. Патона НАНУ (ЕЗІ) // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17742 (дата звернення: 09.05.2021)